Vyznamenání 

Odpověď Osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv, propůjčuje nebo uděluje vyznamenání prezident republiky. Právo propůjčovat a udělovat státní vyznamenání je dáno prezidentu republiky přímo Ústavou ČR. Podle zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, předkládají návrhy na propůjčení nebo udělení vyznamenání prezidentu republiky Poslanecká sněmovna, Senát a vláda. O tom, komu budou tyto nejvyšší státní pocty propůjčeny nebo uděleny, rozhoduje konečným způsobem prezident republiky, který však nemusí předložené návrhy akceptovat a může rovněž propůjčit nebo udělit vyznamenání i bez takovéhoto návrhu.