Úřad vlády 

Odpověď Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy a dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů. Úřad vlády ČR bezprostředně zajišťuje podmínky pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády organizačně začleněných do jeho struktury. Mezi orgány vlády, jejichž chod Úřad vlády ČR zabezpečuje, patří např. Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu a Rada vlády ČR pro lidská práva. Aktuální seznam pracovních a poradních orgánů vlády najdete na adrese www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/default.htm.