Konference

Dokumenty 41 až 49 z 49

19. 2. 2010

Konference Ústava 1920 - Vyvrcholení konstituování československého státu

Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK uspořádal u příležitosti 90. výročí přijetí první československé ústavy vědeckou konferenci, která se uskutečnila 25. února.

celý text zprávy

Ústava 1920

19. 2. 2010

Odborný seminář Ústava České republiky - vznik, vývoj a perspektivy

Dne 24. 2. 2010 proběhl v Hrzánském paláci odborný seminář Ústava České republiky - vznik, vývoj a perspektivy, který se konal pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera a Aleše Gerlocha, děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

celý text zprávy

Ústava 1920

17. 2. 2010

Mezinárodní konference Zločiny komunistických režimů

Ve dnech 24.-26. února 2010 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky a Strakovy akademie koná mezinárodní konference.

celý text zprávy

Mezinárodní konference Zločiny komunistických režimů

16. 11. 2009

Mezinárodní konference Železná opona - její spouštění, střežení a stržení

20.-21. listopadu 2009 v pražském Lichtenštejnském paláci mezinárodní konference DROPPING, MAINTAINING AND BREAKING THE IRON CURTAIN: The Cold War and East-Central Europe Twenty Years Later

celý text zprávy

Železná opona

10. 6. 2009

Mezinárodní vědecká konference (In)Tolerance v evropských dějinách

Mezinárodní konference k evropským dějinám raného novověku se uskutečnila dne 18. června 2009.

celý text zprávy

(In)Tolerance v evropských dějinách

10. 4. 2009

Mezinárodní konference 15. - 16. dubna 2009

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě.

celý text zprávy

Odboj a odpor

21. 10. 2008

Mezinárodní vědecká konference Muži října 1918

Informace o dvoudenní mezinárodní vědecké konferenci Muži října 1918.

celý text zprávy

Muži října 1918

18. 2. 2008

Mezinárodní vědecká konference 25. 2. - 27. 2. 2008: Únor 1948 v Československu

Nástup komunistické totality a proměny společnosti

celý text zprávy

Únor 1948 v Československu

31. 10. 2007

Konference 31. 10. 2007 - 2. 11. 2007: Karel Kramář (1860 - 1937)

Třídenní mezinárodní vědecká konference u příležitosti 70. výročí úmrtí Karla Kramáře s cílem zhodnotit jeho žitvot a dílo.

celý text zprávy

Karel Kramář

Dokumenty 41 až 49 z 49