Události

9. 6. 2016 16:09

Osudy Strakovy akademie

Výstava ke 240. výročí vzniku nadace hraběte Straky a 120. výročí postavení budovy Strakovy akademie

O Strakově akademii

Strakova akademie, novobarokní budova rozkládající se na levém břehu Vltavy pod Letenskou plání, je široké veřejnosti známa jako sídlo Úřadu vlády České republiky. Budova Strakovy akademie byla vystavěna podle projektu architekta Václava Roštlapila v prostorách bývalé jezuitské zahrady v letech 1891-1896 a její celkové náklady tehdy přesáhly 1 milion korun. Stavba se rozkládá na 4000 m2 a zahrada, jejíž úpravou byl pověřen František Thomayer, zabírá dalších 17000 m2. Na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček. Výraznou dominantou interiéru byla kaple sv. Václava s později ztraceným oltářním obrazem malíře Emanuela Dítěte.

Původní účel

Původně byla Strakova akademie vzdělávací institucí, určenou nemajetným synům českých šlechtických rodů. Cílem výstavy pořádané k příležitosti 240. výročí vzniku nadace hraběte Straky a 120. výročí postavení budovy Strakovy akademie je seznámení s historií a osudy této významné instituce.

Základ myšlence podpory nemajetných českých šlechticů položil hrabě Jan Petr Straka z Nedabylic ve své závěti z roku 1710, ve které určil, aby byla v případě vymření rodu Straků po meči založena nadace, která by díky svým výnosům dbala na výchovu a vzdělání českých nemajetných šlechticů. Po složitém jednání s vídeňskými úřady, po více než sto letech došlo k naplnění původního záměru a zahájení řádného fungování Strakovy akademie. Studium ve Strakově akademii bylo prestižní záležitostí, o kterou byl v době jejího rozkvětu velký zájem. Mezi chovance patřil například známý prvorepublikový herec Theodor Pištěk.

Nové využití

Osudy Strakovy akademieKrátce po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 byla budova dána k dispozici Červenému kříži jako náhradní nemocnice. Ložnice a učebny zaplnilo 470 lůžek, v přízemí byly umístěny kanceláře a z auly se stal operační sál. Po skončení 1. světové války začala velkolepá budova v dobré lokalitě sloužit státním institucím první republiky. Za okupace se Strakova akademie stala sídlem protektorátní vlády. Ta zde však nepobyla dlouho, protože již v lednu roku 1942 byly tyto prostory uvolněny říšskému soudu. Velké stavební úpravy provedené v letech 1939-1941 za účelem přizpůsobit budovu novým reprezentačním účelům byly zúročeny i po válce. 15. května 1945 byla budova akademie vyhrazena pro potřeby československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád. Od 1. ledna 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.

Osudy Strakovy akademie

Historii a příběhy v unikátních fotografiích přibližuje výstava s názvem Osudy Strakovy akademie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Harmonogram výstavy

Strakova akademie

 • 9. června 2016 – vernisáž na zahradě Strakovy akademie
   
 • 11. června a 12. června 2016 – Víkend otevřených zahrad v zahradě Strakovy akademie
  (10.00 - 17.00)
   
 • 18. června a 19. června 2016 – Zahrada Strakovy akademie
  (10.00 - 17.00)
   
 • 25. června a 26. června 2016 – Zahrada Strakovy akademie
  (10.00 - 17.00)

GPS: 50.0920322N, 14.4119717E


Alšovo nábřeží

 • 27. června – 25. července 2016

GPS: 50.0881528N, 14.4140914E


Nové Město nad Metují – Husovo náměstí

 • 2. srpna – 30 září 2016

GPS: 50.3439819N, 16.1519986E

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie