Sociální reforma

Stránka byla přesunuta do archivu
Stránka byla přesunuta do archivu

Zákony

Zákoník práce

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-365.htm

Zákon o poskytování dávek OZP

Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-329.htm

Zákon o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a o státní podpoře

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-366.htm

Zákon o zaměstnanosti

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-367.htm

Zákon o změnách v souvislosti s úsporami

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-364.htm

Dokumenty

Průvodce sociální reformou

Portál MPSV představuje změny od roku 2012, ale i základní principy a nejčastější dotazy k jednotlivým tématům.
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/

Sociální poradce

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ke změnám podle sociálních skupin.
http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/

Sociální tématika

Integrovaný portál MPSV k sociální tématice (informace, formuláře a další).
http://portal.mpsv.cz/soc

Konference Reforma sociálního systému ČR

Záznam z konference, kterou dne 12. ledna 2011 uspořádalo MPSV.
http://www.mpsv.cz/cs/10178

Zákoník práce 2012: Velký rozcestník připravovaných změn

Shrnutí hlavních změn plynoucích z nového zákoníku práce na portále Podnikatel.cz
http://www.podnikatel.cz/clanky/zakonik-prace-2012-pripravovane-zmeny/

Co přináší sociální reforma?

  1. omezení zneužívání systému
  2. zvýšená kontrola a postihy
  3. větší motivace zaměstnavatelů k přijímání nových zaměstnanců
  4. větší motivace lidí k aktivnímu hledání práce
  5. úspora administrativních nákladů při vyplácení dávek
  6. zjednodušení systému sociální ochrany
  7. podpora rozšíření nabídky služeb péče o dítě
  8. slaďování rodinného a pracovního života rodičů

E-mailem