Reforma zdravotnictví

Co přinese tato reforma?

  1. lepší informovanost pacienta a právo zákrok přijmout či odmítnout
  2. nárok na podrobnou informaci o prováděném výkonu, jeho důsledcích a následcích
  3. větší jistotu pacienta o správnosti diagnózy či poskytnuté péče a prevence chyb
  4. možnost pacienta účinněji si stěžovat
  5. v případě čerpání nadstandardní péče úhradu pojišťovny do výše hrazeného standardu 
  6. povinnost zdravotních pojišťoven zajistit místní a časově dostupnou péči
  7. právo na přítomnost osob blízkých nebo určených pacientem při poskytování zdravotnických služeb
  8. regulační poplatek za jeden den hospitalizace 100 korun
  9. zrušení platby za položku na receptu; 30 korun za celý recept
  10. stanovení dojezdové doby záchranek, která nepřesáhne 20 minut v 95 procentech výjezdů

E-mailem