Protikorupční opatření

Stránka byla přesunuta do archivu
Stránka byla přesunuta do archivu

Jsem podnikatel

Ota provozuje malou stavební firmu. V poslední době ho postihl útlum stavebnictví. Ota proto zkoumal, jak se dostat i k jiným zakázkám. Zjistil, že státní úřady a organizace ve stále větší míře zveřejňují zakázky na internetu a to i na provedení dílčích zakázek – stačí mu prohlédnout internet a poté se přihlásit. Díky elektronické aukci má větší šanci zakázku získat opravdu kvalitní dodavatel, který je schopen nabídnout konkurenceschopnou cenu.

Ota tedy nemusí nikoho podplácet, aby se o zakázce alespoň dozvěděl, ani aby zakázku získal. Jestli je Ota kvalitní dodavatel, může férově soutěžit v elektronické aukci.

Jsem podnikatel

Jsem občan, kterého korupce rozčiluje

Ludmila je v důchodu. Čte noviny a rozčiluje se. Celý život pracovala, platila daně, spořila a nyní ji zlobí plýtvání státu. Ludmila ví, že proti korupci se musí bojovat postupně a trpělivě. Proto chce Ludmila vědět, jak konkrétně hospodaří její město či městská část, neboť nerada sedí se založenýma rukama. Státní organizace stále častěji zveřejňují informace o výběrových řízeních na webech, někdy je možné si prohlédnout i smlouvy. Jako bývalá účetní fakturám přeci jen rozumí. I svou trochou může přispět ke zvýšení efektivity státu.

Jsem občan, kterého korupce rozčiluje

Jsem občan, který se setkal s korupcí

František potřeboval urychlit stavební povolení pro svůj domek, aby jeho rodina měla kde bydlet. Zoufalý František naléhal na jednoho úředníka, zda by nemohl proces konečně uspíšit. Když úředník viděl, že Františkovi na povolení velmi záleží, odpověděl způsobem, který možná hraničil s korupcí. František nevěděl, co má dělat.

Františkovi bylo jasné, že když mu úplatek nabídne, sám se tím proviní a mohl by být potrestán. Jestli ale úředníkovi nic nedá, možná se řízení ještě protáhne a úředník se může mstít. František proto navštívil www.korupce.cz, kde se dozvěděl, co vlastně korupce je, co je trestné a kam se má obrátit.

Jsem občan, který se setkal s korupcí

Co přinesou opatření?

  1. zmenšení prostoru pro korupci
  2. průhlednější veřejné zakázky
  3. přísnější tresty za korupci
  4. lepší ochrana oznamovatelů korupce
  5. zpřísnění pravidel pro nakládání s veřejným majetkem
  6. účinnější vyšetřování korupce

E-mailem