Aktuálně

27. 7. 2017 14:12

Úřad vlády začal zveřejňovat otevřená data

Úřad vlády ČR zveřejnil na svých webových stránkách první sady otevřených dat. Jejich publikace napomáhá zvýšit transparentnost veřejné správy, která patří mezi jednu z priorit kabinetu Bohuslava Sobotky. Smyslem této aktivity je jít příkladem ostatním orgánům státní správy a zajistit tak větší přístup k otevřeným datům.

Oblast otevřených dat tvoří důležitou součást moderní a transparentní veřejné správy, je nedílnou součástí koncepce e-Governmentu a také inspirativním zdrojem pro tvorbu inovativních služeb. Otevřená data jsou data zveřejněná na internetu, která jsou snadno dostupná uživatelům, strojově čitelná a zpřístupněna za jasně definovaných podmínek. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států nebo měření čistoty ovzduší. Díky tomu mohou být dále data volně zpracovávána.

Na webových stránkách Úřad vlády publikoval otevřená data, která vlastní a spravuje. Datové sady obsahují seznamy poradních orgánů ÚV ČR, rejstřík certifikátorů a analytické, statistické a strategické dokumenty Úřadu vlády. Datové sady splnily 25. července 2017 zákonný požadavek a byly zaregistrovány v Národním katalogu otevřených dat, který je dostupný na Portálu veřejné správy a slouží jako centrální místo poskytující datové sady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie