Důchodová reforma

Stránka byla přesunuta do archivu

Libor, 25 let, příjem 18 000 Kč = důchod až +2614 Kč

Pokud se Libor rozhodne vstoupit do druhého pilíře, vyplatí se mu zvolit strategii s vyšším zastoupením akcií, tedy vyváženou nebo dynamickou. Při jejich využití lze již u středního příjmu s vysokou pravděpodobností očekávat zajímavý přínos a vstup se stává výhodný i pro měsíční příjmy nižší než 20 tisíc korun. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 5,5 procent by Liborův vyplácený důchod mohl být při započítání 5 procent spoření o 2614 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 1840 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Libor, 25 let, příjem 18 000 Kč = důchod až +2614 Kč

Marie, 30 let, příjem 20 000 Kč = důchod až +1581 Kč

Marie má dvě děti a zvažuje vstup do druhého pilíře. Jelikož má podprůměrný příjem, vyplatí se jí investovat do vyváženého fondu. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 4,5 procent by Marie mohla mít vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 1581 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 961 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Marie, 30 let, příjem 20 000 Kč = důchod až +1581 Kč

Roman, 35 let, příjem 25 000 Kč = důchod až +2224 Kč

Roman se ocitl přesně na věkové hranici, kdy se má rozhodnout do konce června letošního roku, jestli vstoupí do druhého pilíře. Uvažuje o dynamické strategii. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 5,5 procent by mohl být Romanův vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 2224 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 1688 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Roman, 35 let, příjem 25 000 Kč = důchod až +2224 Kč

Ivana, 40 let, příjem 30 000 Kč = důchod až +1625 Kč

Ivaně, která má jedno dítě, se vyplatí uvažovat o vyvážené nebo dynamické strategii. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 4,5 procent by mohl být její vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 1625 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 1242 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Ivana, 40 let, příjem 30 000 Kč = důchod až +1625 Kč

Karel, 43 let, příjem 35 000 Kč = důchod až +1428 Kč

Karel se rozhodl vstoupit do druhého pilíře. Je však opatrnější a zvolil konzervativní strategii. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 3,5 procent by mohl být jeho vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 1428 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 1091 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Karel, 43 let, příjem 35 000 Kč = důchod až +1428 Kč

Robert, 45 let, příjem 50 000 Kč = důchod až +2385 Kč

Strategie s vyšším zastoupením akcií se vyplatí klientům zhruba do 45 let. Robert zvolil vyvážený důchodový fond. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 4,5 procent by mohl být jeho vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 2385 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 2040 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Robert, 45 let, příjem 50 000 Kč = důchod až +2385 Kč

Josef, 50 let, příjem 40 000 Kč = důchod až +1052 Kč

Josefovi lze doporučit spíše konzervativní strategii. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 3,5 procent by mohl být její vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 1052 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 888 korun v případě, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Josef, 50 let, příjem 40 000 Kč = důchod až +1052 Kč

Michal, 42 let, ztratil zaměstnání

Michal vstoupil do druhého pilíře, ale po dvou letech spoření ztratil zaměstnání. Má obavu, aby nemusel do systému platit 2 procenta pojistného ze svého. Tyto obavy jsou zbytečné. Povinnost platit do druhého pilíře je spojena s povinností platit do prvního průběžného pilíře. Pokud nemá účastník druhého pilíře výdělečný příjem, pak neplatí příspěvky žádné a nemusí se obávat závazku platit ze svého. Po získání zaměstnání se povinnost platit pojistné obnovuje, podobně jako po ukončené mateřské či rodičovské.

Michal, 42 let, ztratil zaměstnání

Romana, 34 let, na mateřské dovolené

Romana, která stráví devět let na mateřské dovolené, uvažuje o tom, jestli se jí vyplatí účast ve druhém pilíři. Jelikož má Romana průměrný příjem, lze jí spoření ve druhém fondovém pilíři doporučit. Sice naspoří méně, ale také jí bude méně krácena penze z prvního pilíře. Navíc získá v budoucnu více způsobů výplaty, riziko se rozloží.

Romana, 34 let, na mateřské dovolené

Zdeněk, 41 let, osoba samostatně výdělečně činná

Zdeněk je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a zvažuje, zda vstoupí druhého pilíře. U OSVČ platí stejný postup uzavírání smluv i lhůty jako u zaměstnanců. Sazba pojistného se jim sníží z 29,2 procenta a 26,2 procenta. Pětiprocentní odvod (3 a 2 procenta) do druhého pilíře mohou platit měsíčně nebo ročně. Vyměřovací základ OSVČ pro rok 2013 je částka, kterou si OSVČ určí, nejméně však 50 procent daňového základu. V každém případě spolu s ročním daňovým přiznáním bude OSVČ, která se rozhodne pro druhý pilíř, nově podávat pojistné přiznání s vyčíslením nedoplatku nebo přeplatku pojistného na důchodové spoření. O tom, že se Zdeněk stane účastníkem důchodového spoření, se správce Centrální registr smluv dozví prostřednictvím penzijní společnosti, která je povinna nepro-dleně po uzavření smlouvy zažádat o registraci.

Zdeněk, 41 let, osoba samostatně výdělečně činná

Valerie, 2 roky do penze, příjem 25 000 korun

Valerie má příjem 25 000 korun a rozhodla se jít o dva roky dříve do penze. Pokud by šla nyní do předčasného důchodu, získala by měsíční penzi od státu zhruba 11 000 Kč. Využije ale předdůchodu, protože má v rámci penzijníjho připojištění našetřeno 210 000 korun. V rámci předdůchodu bude dostávat zhruba 8 750 korun. Pokud pak nastoupí do důchodu v řádném termínu, její důchod by dosáhl zhruba 13 100 korun.

Valerie, 2 roky do penze, příjem 25 000 korun

Josef, 3 roky do penze, příjem 32 000 korun

Josef má příjem 32 000 korun a v penzijním připojištění má našetřeno 280 000 korun. Rozhodl se, že využije možnosti předdůchodu, protože ztratil práci. Pokud by šel do předčasného důchodu o tři roky dříve, získal by měsíční penzi od státu zhruba 11 000 Kč. V rámci předdůchodu, který místo toho využije, bude dostávat zhruba 7 778 korun. Pokud pak nastoupí do důchodu v řádném termínu, jeho důchod by dosáhl zhruba 15 000 korun.

Josef, 3 roky do penze, příjem 32 000 korun

Kalkulačka k důchodové reformě

Modelové příklady jsou propočítány na základě důchodové kalkulačky http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz. Kalkulačka v základní verzi počítá výši důchodů podle současné situace, kdy je náhradový poměr průměrné výše důchodů a průměrné hrubé mzdy kolem 40 procent. Jisté je, že vlivem demografických změn nebude možné tento náhradový poměr zaručit. Podle renomovaných studií (CERGE-IDEA) klesne za 40 let až o 50 procent. Ti, kterým je dnes kolem 30 let, musí počítat s tím, že jejich důchod od státu (z prvního pilíře) bude ve srovnání se mzdami výrazně nižší než ten, který mají důchodci dnes. Proto má kalkulačka ještě druhou verzi, která zohledňuje postupný pokles náhradového poměru a z toho vyplývající pokles státních důchodů.

Jsme starší lidé

Čeho chceme dosáhnout?

  1. do 30 let získá minimálně 50 procent občanů dodatečný důchod
  2. dodatečný důchod dosáhne alespoň jedné čtvrtiny až jedné třetiny státního důchodu
  3. kombinace státního a dodatečného důchodu zajistí přiměřený měsíční příjem bez kolapsu státních financí
  4. zajištěním příjmů z více zdrojů se vyhneme podstatně nižším příjmům seniorů v budoucnu
  5. státní výdaje na penze budou udrženy pod 10 procent HDP. V opačném případě bychom se v dlouhodobém horizontu dostali až na 12 procent HDP

E-mailem