Důchodová reforma

Stránka byla přesunuta do archivu

Zákon o důchodovém pojištění

Změny v souvislosti s tzv. malou důchodovou reformou.
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb11220&cd=76&typ=r

Zákon o důchodovém spoření

Zákon upravuje důchodové spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z důchodového spoření, pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=412&ct1=0&v=PZ&pn=3&pt=1

Zákon o doplňkovém penzijním spoření

Zákon upravuje doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti, práva, povinnosti a nároky z tohoto spoření, poskytování státního příspěvku, činnost penzijní společnosti, výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti, transformaci penzijního fondu, výkon dohledu a státního dozoru v této oblasti.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=413&ct1=0&v=PZ&pn=3&pt=1

Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém a penzijním spoření

Změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=414&ct1=0&v=PZ&pn=3&pt=1

Kalkulačka k důchodové reformě

Spočítejte si svůj důchod z různých druhů fondů a porovnejte varianty v aplikaci MPSV.
http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz

Portál Sociální poradce

Na portálu MPSV naleznete například slovníček pojmů, videoarchiv nebo podrobnější popis reformy.
http://duchodovareforma.mpsv.cz 

Malá důchodová reforma v otázkách a odpovědích

Leták České správy sociálního zabezpečení shrnující důležité změny, které přinesla tzv. malá důchodová reforma.
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/4AB9ABD7-D64A-457B-83B1-5DAD1D304BDD/0/CSSZ_letak_MDR_2011.pdf (pdf, 598 kB)

Penzijní dluh: Břímě mladých

Studie politicky nezávislého think-tanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Práce analyzuje dlouhodobé výhledy existujícího penzijního systému a srovnává ho se systémy jiných evropských zemí.
http://idea.cerge-ei.cz/documents/Studie_2011_02_Penze.pdf (pdf, 432 kB)

Důchodové systémy v Evropě: reformují všichni

Studie think-tanku IDEA vysvětluje, co motivovalo změny v penzijních systémech ve státech Evropské unie.
http://idea.cerge-ei.cz/documents/kratka_studie_2011_06.pdf (pdf, 144 kB)

Bezděkova komise I.

Závěrečná zpráva týmu expertů, který v letech 2004 a 2005 analyzoval varianty důchodové reformy zadané politickými stranami včetně všech podkladů.
http://www.mpsv.cz/cs/2228

Poradní a expertní sbor

Kompletní podklady včetně závěrečné zprávy Poradního a expertního sboru, který se v roce 2010 zabýval stavem důchodové problematiky a doporučil možné cesty v reformě.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_duchod_ref_pes.html

NERV k důchodové reformě

Poradní orgán vlády složený z nezávislých expertů – Národní ekonomická rada vlády a jeho vyjádření k penzijní reformě z prosince 2010.
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/reforma-penzijniho-systemu-podle-nerv-79108/

Články MPSV k důchodům

Články z měsíčníku MPSV Noviny Práce a sociální politika k důchodové problematice.
http://www.mpsv.cz/cs/4693

Penzijní reforma – její potřeba, návrh, příležitosti a důsledky pro finanční sektor

Komentář členů Vědeckého grémia České bankovní asociace.
http://www.czech-ba.cz/data/articles/down_28828.pdf (pdf, 282 kB)

Články ISEA o důchodové reformě

Komentáře nezávislého think-tanku – Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, se zaměřením na reformu vzdělávání a sociální a ekonomickou politiku
http://isea-cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/CategoryView/categoryId/1/Penzijn-reforma.aspx

Čeho chceme dosáhnout?

  1. do 30 let získá minimálně 50 procent občanů dodatečný důchod
  2. dodatečný důchod dosáhne alespoň jedné čtvrtiny až jedné třetiny státního důchodu
  3. kombinace státního a dodatečného důchodu zajistí přiměřený měsíční příjem bez kolapsu státních financí
  4. zajištěním příjmů z více zdrojů se vyhneme podstatně nižším příjmům seniorů v budoucnu
  5. státní výdaje na penze budou udrženy pod 10 procent HDP. V opačném případě bychom se v dlouhodobém horizontu dostali až na 12 procent HDP

E-mailem