Daňová reforma

Stránka byla přesunuta do archivu

Zákony

Jedno inkasní místo

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=473&ct1=8

Novela zákona o DPH

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. 1. 2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 na 14 % a s účinností od 1. 1. 2013 sjednocuje sazby na 17,5 %.
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb11370&cd=76&typ=r

Novela zákona o stavebním spoření

Změny ve výši státní podpory a zdanění úroků ze spoření.
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb11353&cd=76&typ=r

Loterijní zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změny v daních, odvodech a jejich rozdělení.
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb11300&cd=76&typ=r

Dokumenty

Jedno inkasní místo

Materiály k přípravě a implementaci jednoho inkasního místa na stránkách Ministerstva financí ČR.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/jednotne_inkasni_misto_3pilir_rvf.html

Informace, stanoviska a sdělení k zákonu o DPH

Vše o DPH a jejích změnách na stránkách České daňové správy.
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-8D3A4035/cds/xsl/203.html?year=0

Daňová legislativa a metodika

Novinky z oblasti daňové legislativy a všechny důležité podklady k daňové oblasti.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_legis_a_metod.html

Jak by sjednocení DPH na 17,5 % dopadlo na domácnosti a veřejné rozpočty

Studie politicky nezávislého think-tanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR.
http://idea.cerge-ei.cz/documents/iphp_201102.pdf (pdf, 201 kB)

Studie Jak se platí daně

Studie poradenské společnosti PriceWaterhouse Coopers a Světové banky obsahuje i výsledky pro Českou republiku.
http://www.pwc.com/cz/cs/tiskove-zpravy-2011/jak-se-plati-dane-studie-pwc-a-svetove-banky.jhtml

Kalkulátor čisté mzdy v roce 2012

Kalkulátor na serveru iDnes.cz vypočítá výšku čisté mzdy z vaší hrubé mzdy a zobrazí rozdělení mzdy na samotnou mzdu, odvody a daně.
http://kalkulacky.idnes.cz/cr_kalkulator-ciste-mzdy-2012.php

Co přinese daňová reforma?

  1. přesunutí těžiště od zdanění práce ke zdanění spotřeby
  2. snížení vedlejších nákladů práce
  3. sjednocení základu daně i veřejných pojistných a zjednodušení celého systému
  4. sjednocení správy daní a veřejných pojistných
  5. zrušení desítky daňových výjimek
  6. snížení schodku veřejných rozpočtů

E-mailem