Vláda

23. 8. 2009

Demise vlády

 

Demise znamená vzdání se úřadu. Podání demise je dokončeno odstoupením z úřadu.

Pokud máme na mysli demisi české vlády, je tato povinna podat demisi ve 3 případech, které stanoví Ústava (čl. 73 odst. 2). A ve všech těchto případech je prezident republiky povinen demisi přijmout.

Vláda podá demisi, jestliže

  1. Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo
  2. jí vyslovila nedůvěru.
  3. Prezident republiky má právo odvolat vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. Tím se rozumí, že vláda podává demisi až po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Ustavující schůze má pevně stanovený pořad, který není možné ani rozšiřovat, ani zužovat. Není tak možné např. jednat o vyslovení důvěry nebo nedůvěry vládě, která má podat demisi po ustavující schůzi. Stejně jako není možné projednávat interpelace na tuto vládu apod.

Demise vlády je demisí celé vlády. Předseda vlády podává demisi do „rukou“ prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády.

Způsob podání demise vlády není striktně stanoven. Může se jednat o ústní, ale i písemný projev. Praxe je dosud taková, že vláda podává demisi písemně a předseda vlády ji osobně doručuje prezidentu republiky.

Když vláda podá demisi, má prezident republiky pravomoc podle čl. 62 písm d) Ústavy pověřit vládu v demisi vykonáváním jejích funkcí „prozatímně až do jmenování vlády nové“. Délka tohoto období není definována. Záleží na prezidentu republiky, kdy pověří někoho jiného sestavením vlády. V momentě, kdy se tak stane, běží lhůta 30 dní, kdy tato nová vláda musí požádat o důvěru v Poslanecké sněmovně. Do té doby úřaduje vláda v demisi.

e-mailemFacebook   twitter