Státní dotační politika 

Odpověď Materiál "Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011" schválila vláda svým usnesením ze dne 14. června 2010 č. 463 a najdete zde.