Životní situace 

Odpověď Podle Ústavy České republiky jsou soudy a soudci při výkonu rozhodovací činnosti nezávislí, což znamená, že žádný jiný orgán státu či jiná osoba, a tedy předseda vlády, nesmí ovlivňovat jejich rozhodování (např. soud nutit, aby předvolal určitého svědka, hodnotil určitým způsobem důkaz, přijal navrhované právní hodnocení apod.). K obraně proti výkonu rozhodovací činnosti soudů slouží řádné a mimořádné opravné prostředky, o nichž rozhoduje soud, zpravidla vyššího stupně.