Životní situace 

Odpověď Od roku 2001 se v České republice postupně otvíral trh s elektřinou. Jednou z podmínek otevřeného trhu je nejen liberalizace přístupu k sítím, ale i to, že členský stát se musí řídit pravidly platnými pro Evropskou unii, které jsou uvedeny ve směrnici 2003/54/ES. To mimo jiné znamená, že cena elektřiny je tvořena trhem a zároveň s tím pouze její část reguluje stát. Celková cena elektřiny je tedy tvořena dvěmi základními složkami, a to je cena silové elektřiny, která není státem regulována, a cena za dopravu elektřiny (přenos, distribuce), kterou reguluje Energetický regulační úřad. Část regulovaná státem musí pokrýt nejen náklady spojené na provozování, údržbu a opravy energetických sítí, ale musí zároveň zajistit i prostředky na rozvoj energetické soustavy a přiměřený zisk provozovatelů sítí. Cena silové elektřiny, jak jsme uvedli výše, je tvořena trhem neboli nabídkou a poptávkou. V současné době je cenovým tvůrcem energetická burza, kde se s elektřinou obchoduje transparentním způsobem. I když energetická společnost ČEZ je z velké části vlastněna státem, jejími vlastníky jsou i jiní akcionáři. Akciová společnost se při svém hospodaření a podnikání musí řídit stejnými právními předpisy, ať je jejím vlastníkem stát nebo privátní osoba. V tržním hospodářství není možné nikomu nařizovat za jakou cenu má své produkty uplatňovat na trhu a prodávat konečným zákazníkům. Cena elektřiny na velkoobchodním trhu není a podle pravidel platných v celé Evropské unii ani nemůže být státem regulována.