Politické strany 

Odpověď Politické strany se zrušují jednak vlastním rozhodnutím, dále pak pokud nepředloží Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR výroční finanční zprávu ve lhůtě podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a konečně rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění. K řízení o návrhu na rozpuštění politické strany je příslušný Nejvyšší správní soud. Dle ustanovení § 15 odst. 1 citovaného zákona návrh na rozpuštění politické strany podá vláda; pokud tak neučiní do 30 dnů od doručení podnětu, může takový návrh podat prezident republiky. Návrh musí být vždy podložen příslušnými důkazy. V těchto případech se vnějšími aspekty činnosti politických stran zabývá na vládní úrovni Ministerstvo vnitra.