Životní situace 

Odpověď Pan premiér dostává množství dopisů od občanů, z nichž ne právě malou část tvoří žádosti o poskytnutí finančních částek na nejrůznější účely. Předseda vlády ani Úřad vlády ČR nedisponují žádnými volnými finančními prostředky či fondy určenými pro tyto účely a nemohou tedy požadavkům tohoto charakteru vyhovět. Na tíživou sociální situaci občanů reagují změny v právních předpisech v sociální oblasti, ke kterým došlo od 1. ledna 2007. Občané mají možnost žádat o tři nové dávky v hmotné nouzi. Jde o příspěvek na živobytí, který nahrazuje dávku sociální péče vázanou na sociální potřebnost. Dále o doplatek na bydlení, který spolu s příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory řeší pomoc při úhradě nákladů spojených s bydlením, a o mimořádnou okamžitou pomoc, která reaguje na některé specifické situace občanů v hmotné nouzi, spojené s nedostatkem finančních prostředků. Ohledně výše uvedených dávek se zkoumá příjmová a celková sociální a majetková situace žadatele a také okruh s ním společně posuzovaných osob. Doporučujeme Vám obrátit se na obecní úřad v místě Vašeho bydliště, kde Vám vyškolení pracovníci poskytnou podrobnější informace o systému sociálního zabezpečení. Další informace o systému pomoci v hmotné nouzi najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/5.