Konference

Dokumenty 31 až 40 z 49

11. 12. 2015

Oblíbený seminář na téma Co je vláda?

V pátek 11. prosince 2015 se Strakova akademie zaplnila posluchači ze SOŠ Stavební a zahradnické a SŠ automobilní a informatiky z Prahy 10, kteří byli seznámeni s popisem činností vlády, jejích poradních orgánů a legislativního rámce dané problematiky. Přednášející, kterým byl pan Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. vedl se studenty na závěr více než třičtvrtěhodinovou diskuzi.

celý text zprávy

Seminář na téma Co je vlády přilákal více než padesát studentů

13. 11. 2015

Seminář se studenty o sociálním začleňování

Dne 13. listopadu 2015 se ve Strakově akademii uskutečnila přednáška na téma sociální začleňování.

celý text zprávy

Debata o vládě zahájila jarní cyklus přednášek pro střední školy ve Strakově akademii.

6. 11. 2015

Studenti diskutovali o Evropské unii

V pátek 6. listopadu 2015 proběhla ve Strakově akademii přednáška a následná diskuze na téma Evropská komunikace, kterou vedl vedoucí Oddělení Evropské komunikace a Eurocentra Praha, člen vládní rady, pan Mgr. et Mgr Vít Nejedlo.

celý text zprávy

Studenti debatovali o Evropské unii ve Strakově akademii

23. 10. 2015

Studenti vedli dlouhou diskuzi o rovnosti žen a mužů

Seminář, který proběhl 23. října 2015, se zabýval rovností žen a mužů. O této problematice přednášela vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů JUDr. Lucia Zachariášová.

celý text zprávy

Seminář o národnostních menšinách navštívilo sedm desítek studentů

16. 10. 2015

S tajemníkem Rady vlády o lidských právech

Dne 16. října 2015 proběhl již druhý seminář, které Úřad vlády ČR pořádá každý pátek pro studenty SŠ ve Strakově akademii.

celý text zprávy

Seminář Co je vláda ve Strakově akademii, 17. března 2017.

9. 10. 2015

O Evropské unii, její legislativě, orgánech i historii se studenty SŠ

V pátek 9. října 2015 byl ve Strakově akademii zahájen cyklus seminářů pro školy přednáškou o Evropské unii.

celý text zprávy

Studenty zaujala přednáška na téma „Co je vláda“

30. 6. 2011

Simulované zasedání vlády ve Strakově akademii

V úterý 28. června 2011 byl v zasedací místnosti vlády ve Strakově akademii zakončen první ročník projektu Simulované zasedání vlády, který pro studenty třetích ročníků gymnázií z celé České republiky připravilo Informační centrum vlády ČR.   

celý text zprávy

Simulované zasedání vlády, 28. 6 2011, Strakova akademie

7. 2. 2011

Simulované zasedání vlády

Cílem projektu, který připravilo Informační centrum vlády ČR, je přiblížit a objasnit studentům středních škol a gymnázií proces přípravy legislativních materiálů ve vládě, včetně jejich projednání a obhájení při zasedání vlády ve Strakově akademii.

celý text zprávy

Simulované zasedání vlády

8. 10. 2010

Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá dne 12. října 2010 v Lichtenštejnském paláci v Praze národní konferenci

celý text zprávy

Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení

Dokumenty 31 až 40 z 49