Významné dny

Dokumenty 1 až 10 z 37

22. 12. 2021

Přejeme všem krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2022!

Autorkou obrázku PF 2022 Úřadu vlády je šestnáctiletá Martina z dětského domova Holeje, Budišov u Třebíče

Přejeme všem krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2022!

12. 11. 2021

Úřad vlády se opět připojil k tradiční sbírce na podporu válečných veteránů

Úřad vlády ČR se i v roce 2021 zapojil do sbírky na podporu válečných veteránů, kterou už sedmým rokem pořádá nezisková společnost Post Bellum u příležitostí Dne válečných veteránů 11. listopadu.

Úřad vlády se opět připojil k tradiční sbírce na podporu válečných veteránů

4. 4. 2019

Úřad vlády se již počtvrté připojil ke kampani Česko svítí modře

V noci z úterý 2. dubna na středu 3. dubna 2019 se Kramářova vila rozsvítila v modrých barvách. Úřad vlády ČR se tak připojil k celorepublikové kampani na podporu osob s poruchou autistického spektra Česko svítí modře.

Úřad vlády se již počtvrté připojil ke kampani Česko svítí modře

18. 11. 2011

Podzim 1939 – studentské demonstrace a uzavření českých vysokých škol

Dne 17. listopadu si vedle událostí roku 1989 připomínáme i památku zavražděných a vězněných studentů z roku 1939. Po lidových demonstracích se německá okupační moc rozhodla uzavřít vysoké školy a exemplárně potrestat studentské funkcionáře.

Podzim 1939 – studentské demonstrace a uzavření českých vysokých škol

11. 11. 2011

První schůze revolučního národního shromáždění a zvolení T. G. Masaryka prezidentem republiky

14. listopadu si každoročně připomínáme počátky parlamentní demokracie v samostatné Československé republice. Právě na tento den roku 1918 byla do Thunovského paláce v Praze svolána schůze prvního zákonodárného sboru samostatného Československa – Revolučního národního shromáždění.

První schůze revolučního národního shromáždění a zvolení T. G. Masaryka prezidentem republiky

24. 10. 2011

70 let od posílení obrany Tobruku 11. čs.pěším praporem - Východním

21. října letošního roku uplynulo 70 let od posílení obrany Tobruku československými vojáky pod vedením plk. Karla Klapálka, kteří nakonec významnou měrou přispěli i k udržení města v rukou spojenců.

70 let od posílení obrany Tobruku 11. čs.pěším praporem - Východním

21. 6. 2011

20. výročí odchodu sovětských vojsk a ukončení vojenské okupace Československa

Před dvaceti lety, 21. června 1991, opustil poslední železniční transport se sovětskými vojáky a jejich vojenskou technikou území České a Slovenské Federativní Republiky; 27. června opustil území ČSFR také poslední sovětský voják. Sovětská armáda tím ukončila svůj třiadvacet let trvající "dočasný" pobyt na území republiky.

20. výročí odchodu sovětských vojsk a ukončení vojenské okupace Československa

1. 6. 2011

Mezinárodní den dětí

V roce 1924 Liga národů přijala první tzv. ženevskou Deklaraci práv dětí, která poprvé zakotvila skutečnost, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. Rok poté se v Ženevě konala první Světová konference o blahu dětí, která vyhlásila 1. června Mezinárodním dnem dětí.

Mezinárodní den dětí

17. 3. 2011

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace byl ustanoven v roce 1966 za účelem posilnění boje proti všem formám rasové diskriminace.

21.3. - Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

24. 2. 2011

Únorová ústava 26. února 1861

Před 150 lety byla vyhlášena tzv. Únorová či Schmerlingova ústava a fakticky došlo ke změně politického systému rakouského mocnářství, které se z absolutní monarchie proměnilo na monarchii konstituční.

Únorová ústava

Dokumenty 1 až 10 z 37