Reformy

Důchodová reforma

Lidé si uspoří více peněz na důchod zavedením soukromých penzijních účtů a sníží tak riziko chudoby ve stáří. Více

Reforma zdravotnictví

Pacient je hlavním článkem zdravotnictví, nemusí se obávat, že se kvalita jeho péče zhorší. Více

Sociální reforma

Hlavním zdrojem obživy má být práce, ne sociální dávky. Poctiví lidé nemají vydělávat na ty, kteří podpory jen zneužívají. Více

Daňová reforma

Jednodušší daně vedou k vyšší čisté mzdě. Snížení zdanění práce je motivací pro zaměstnance i zaměstnavatele. Více

Protikorupční opatření

Cestou k vymýcení korupce nejsou populistická gesta. Jediným řešením jsou konkrétní a dlouhodobá opatření, která postihnou celý systém. Více

Další reformy

Nový občanský zákoník

Jeden kodex shrnuje většinu soukromoprávních vztahů, které člověka provází po celý život. Je kombinací demokratické tradice i moderní úpravy občanského práva.

Vládní kroky v oblasti konkurenceschopnosti

Desítky změn mohou posunout do roku 2020 Českou republiku mezi dvacet nejkonkurenceschopnějších zemí světa.