Na Úřadu vlády ČR byla zřízena funkce prošetřovatele určeného vládou, který přijímá a prošetřuje oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání některými osobami, které jsou vyňaty z pravomoci obecného prošetřovatele. Funkce prošetřovatele určeného vládou je zřízena v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu.

Prošetřovatelem byl podle § 2 výše uvedeného nařízení vlády vládou určen dne 31. července 2018 Ing. Mgr. Dušan Uher, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření na protiprávní jednání, týkají-li se:

  • člena vlády,
  • náměstka ministra vnitra pro státní službu,
  • vedoucího ústředního správního úřadu,
  • prošetřovatele určeného náměstkem ministra vnitra pro státní službu,
  • prošetřovatele určeného vedoucím ústředního správního úřadu.

Oznámení lze podat těmito způsoby:

1. vložit do schránky, která je označena "Oznámení o spáchání protiprávního jednání členem vlády, náměstkem ministra vnitra pro státní službu, vedoucím ústředního správního úřadu, prošetřovatelem určeným náměstkem ministra vnitra pro státní službu nebo vedoucím ústředního správního úřadu" a je umístěna v prostorách vestibulu před vrátnicí v budově Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4, 11801 Praha 1

2. zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu vladniprosetrovatel@vlada.cz.

Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, nesmí být v této souvislosti postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Z tohoto důvodu bude totožnost oznamovatele utajena, pokud o to požádá.