Oznámení o protiprávním jednání

Prošetřovatel určený vládou

Na Úřadu vlády ČR byla zřízena funkce prošetřovatele určeného vládou, který přijímá a prošetřuje oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání některými osobami, které jsou vyňaty z pravomoci obecného prošetřovatele.

Prošetřovatelem byl vládou určen Ing. Mgr. Dušan Uher, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření na protiprávní jednání, týkají-li se:

  • člena vlády,
  • náměstka ministra vnitra pro státní službu,
  • vedoucího ústředního správního úřadu,
  • prošetřovatele určeného náměstkem ministra vnitra pro státní službu,
  • prošetřovatele určeného vedoucím ústředního správního úřadu.

Více informací k prošetřovateli určenému vládou

 

Prošetřovatel Úřadu vlády České republiky

Na Úřadu vlády ČR byla zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Prošetřovateli byli státním tajemníkem v Úřadu vlády ČR určeni MgA. Marek Hladký a Mgr. Jakub Machačka, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců ve služebním poměru, a to:

  • představeného,
  • státního zaměstnance,
  • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu.

Více informací k prošetřovateli Úřadu vlády ČR