Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

5. 1. 2018 16:58

Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Informace o datové sadě

Název datové sady

Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Popis datové sady

Jedná se o datovou sadu k výzkumu, experimentálnímu vývoji a inovacím z Informačním systému VaVaI 2.0, která sdružuje následující agendy: registr poskytovatelů, registr programů a registr příjemců institucionální podpory VaVaI.

Periodicita aktualizace

Jednou ročně

Související geografické území

Česká republika

Klasifikace dle EuroVoc

Produkce, technologie a výzkum

Jméno a e-mail kurátora dat

Miroslav Rychtařík

Dotčené časové období od-do

01.01.2015 - 31.12.2017

Název a URL poskytovatele dat

Úřad vlády České republiky

Podmínky využití dat

Informace o volném přístupu k datové sadě

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter