Události

21. 6. 2011

Zasedání studentských ministrů v budově Úřadu vlády ČR

Simulované zasedání vlády studentů třetích ročníků gymnázií proběhne v úterý 28. června 2011 od 10 hodin v zasedací místnosti vlády ve Strakově akademii za přítomnosti předsedy vlády České republiky Petra Nečase.

 

Ve svých návrzích se zástupci škol věnovali problematice přeplněných věznic, využití zemědělské půdy, omezení nové zástavby, problematice povinného nošení reflexních vest pro cyklisty a chodce mimo obec, snížení věku pro udělení řidičského průkazu, otázce přijetí Eura v České republice, zvýhodnění občanů aktivně dbajících o své zdraví, přidělování sociálních dávek, ekologii hromadné dopravy, autorskému zákonu, zákonu o diplomacii, bezdomovectví, aktivním zálohám v armádě ČR a také na problematice legalizace prostituce v ČR.

Plánovaného zasedání se zúčastní tři zástupci studentského týmu („ministr“ a dva poradci), kteří se na přípravě legislativního materiálu podíleli.

O projektu

Projekt „Simulované zasedání vlády“ připravilo pro studenty 3. ročníků gymnázií a středních škol Informační centrum vlády ČR. V rámci tohoto projektu se studenti podrobně seznámují s celým procesem tvorby a schvalování legislativních materiálů od jejich vypracovaní na ministerstvech až po jejich projednání na samotném zasedání vlády.

Projektu se účastní celkem 14 gymnázií představujících jednotlivá ministerstva, jejichž cílem je příprava legislativních materiálů v podobě věcného záměru návrhu zákona a jeho obhajoba na simulovaném zasedání vlády. Zasedáním vlády, které bude vyvrcholením půlroční přípravy legislativního materiálu a proběhne v červnu 2011 v zasedací místnosti vlády ve Strakově akademii za účasti zástupců škol, bude celý projekt zakončen

Projektu se účastní studenti pražských gymnázií Na Zatlance, Jana Nerudy, Akademického gymnázia Štěpánská, Nad Štolou, Christiana Dopplera a Jaroslava Heyrovkého, brněnského gymnázia J.G. Mendela, gymnázií ze Skutče, Sokolova, Ostrova, Blanska, Kladna a Chebu.

e-mailemFacebook   twitter