Události

23. 11. 2010

Zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

V úterý 23. listopadu 2010 začalo v Hrzánském paláci zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. Rada zasedne poprvé od schválení nového statutu, který přinesl zásadní změny v obsazení Rady a v jejích kompetencích.

 

Nově Radě předsedá premiér, vedle 15 romských členů v Radě zasedá 5 ministrů a další zástupci státní správy na úrovni náměstků. Zapojením zástupců Asociace Krajů a Svazu měst a obcí bude umožněna větší participace krajů a obcí při tvorbě politiky romské integrace na národní úrovni. Nový Statut přinesl také užší provázanost Rady s činností Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Rada se na svém prvním zasedání bude soustředit především na otázky inkluzivního vzdělávání a podpory zaměstnanosti Romů. Ministři školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí Radě představí své návrhy a koncepce v těchto oblastech a budou se členy Rady diskutovat o jejich realizaci. Rada bude dále diskutovat předsednictví České republiky Dekádě romské inkluze 2005 – 2015 a evropskou dimenzi začleňování Romů.

e-mailemFacebook   twitter