Výstavy

19. 2. 2010

Cesty české ústavnosti

Letos uplyne 90. let od chvíle, kdy byla na konci února 1920 přijata první československá ústava.

 

V symbolické a právní rovině tak bylo ukončeno období konstituování nově vzniklého státu, které stavělo před tehdejší politické aktéry nemálo výzev, s nimiž se museli vypořádat. Ústavní vývoj v České republice pokračuje a otázky, které vyvstávají v diskusi nad ústavu, jejími perspektivami a možnostmi, jsou stále aktuální. Členové vlády v roce 1920 nemalou měrou přispěli k tvorbě textu ústavního dokumentu a Úřad vlády ČR tuto událost připomene v rámci projektu Cesty české ústavnosti pod záštitou předsedy vlády Jana Fischera.

Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas.


24. 2. 2010 / Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 1

Odborný seminář

Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

Cílem semináře je zabývat se jednak současnou podobou, ale také perspektivami vývoje Ústavy ČR.


25.2.2010 / Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 1

Vědecká konference

Ústava 1920 – vyvrcholení konstituování československého státu

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

Cílem akce je shrnout dosavadní vědecké poznatky o dobovém kontextu přijetí československé ústavy a zároveň přinést nové, dosud nepublikované, výsledky odborného bádání.


26.2. – 7.3.2010 / Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 1

Výstava

Cesty české ústavnosti

Ve spolupráci s Národním archivem ČR

Výstava představuje výběr zásadních státoprávních a ústavních listin upravujících vnitřní poměry v českých zemích od středověku do současnosti a je součástí dlouhodobé expozice Symboly republiky, pilíře české státnosti. Hlavními exponáty jsou Ústava z roku 1920, jejíž výročí si letos připomínáme, a dále Maiestas Carolina, Říjnový diplom či Washingtonská deklarace.

U příležitosti výstavy bude vydána publikace Cesty české ústavnosti. K 90. výročí přijetí první československé ústavy.

e-mailemFacebook   twitter