Konference

18. 2. 2008

Mezinárodní vědecká konference 25. 2. - 27. 2. 2008: Únor 1948 v Československu

Nástup komunistické totality a proměny společnosti

 

Pořadatelské instituce:
Úřad vlády ČR,
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v.v.i.,
Národní archiv,
Historický ústav Slovenské akademie věd v Bratislavě.

Dne 25. února 2008, v 16 hodin bude za účasti a pod záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka slavnostně zahájena Mezinárodní vědecká konference „Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti“.

Konference se koná ve dnech 25.–27. února 2008 v Lichtenštejnském paláci (U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1 - Malá Strana) ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v.v.i., Národním archivem, Úřadem vlády České republiky a Historickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě

Konference se zúčastní přes sto historiků a politologů, kteří se dlouhodobě zabývají danou problematikou a bude předneseno více jak 60 odborných referátů. Ze zahraničních hostů účast přislíbili prof. Vojtěch Mastný (USA), prof. Mojmír Povolný (USA) či Christiane Brenner (Německo). Dále se konference zúčastní pamětníci únorových událostí a další vážení hosté.

O Konferenci na ct24

e-mailemFacebook   twitter

Připojené dokumenty