Události

13. 9. 2011

NERV: Za rok vznikly stovky návrhů, vláda se jimi inspiruje

Národní ekonomická rada vlády připravila za rok působení stovky návrhů změn, reforem a doporučení pro českou vládu. Podle premiéra Petra Nečase mnoho doporučení jeho ministři promítli do své činnosti.

 

Pro vládu je cenné i to, když rada má jiný názor, resp. než je kompromis dohody koaliční vlády. NERV nefungovala pouze jako prvek podpory vlády, ale jako důležitý zpětnovazební prvek. Tato otevřená komunikace je velmi podnětná a nesmírně užitečná,“ řekl předseda vlády.

Například v oblasti boje proti korupci měly návrhy NERV konkrétní vliv na činnost vlády. Do legislativních pravidel totiž bude zavedeno hodnocení korupčních rizik (tzv. CIA). Rada také doporučila zveřejňovat informace o veřejných zakázkách na internetu, což všechna ministerstva již udělala.

Další materiál NERV s názvem Rámec strategie konkurenceschopnosti nejenom popisuje problémy, ale přináší skutečně desítky až stovky konkrétních návrhů opatření, která mají oblasti konkurenceschopnosti zlepšit. Mezi taková opatření například patří elektronická sbírka zákonů a soudních rozhodnutí, odměňování úspěšných patentů, měření efektivnosti služeb veřejné správy či zřízení Národní rozpočtové rady.

Národní ekonomická rada vlády se také zabývala důchodovou reformou nebo návrhy v oblasti zdravotnictví. Vláda se inspirovala například doporučeními, které se týkají jednotné právní normy pro zdravotní pojišťovny, elektronických aukcí léků a zdravotních prostředků.

V oblasti veřejných financí doporučovala ekonomická rada posun od zdanění práce ke zdanění spotřeby, a tedy také sjednotit daň z přidané hodnoty. Tento návrh vláda již předložila a bude účinný od roku 2013.

Výčet aplikovaných návrhů NERV najdete ve výroční zprávě.

Každý měsíc se schází NERV v plénu, kterého se účastní premiér Petr Nečas a ekonomičtí ministři. Paralelně s tím pracovalo šest skupin (veřejné finance, důchodová reforma, boj proti korupci, vztahy k EU, konkurenceschopnost, podpora podnikání). Celkem proběhlo již 70 pracovních jednání, 8 workshopů pro odbornou veřejnost a 4 veřejné akce na vysokých školách.

Dále se NERV bude zabývat například problematikou dluhové krize v eurozóně, což může mít dopad i do české ekonomiky a českých veřejných rozpočtů. Jedním z kanálů může být například pokles naší exportní výkonnosti a negativní dopady na trh práce. Druhým tématem, kterým se NERV bude v blízké době zabývat je problematika nového rozpočtového rámce Evropské unie. Hlavní úlohou rady je přinášet vládě náměty a doporučení v otázkách hospodářské politiky státu. Funkce rady tedy není exekutivní, což je zárukou její nezávislosti. Všechny podkladové i výstupní materiály NERV naleznete na nerv.vlada.cz.

e-mailemFacebook   twitter

Připojené dokumenty