Konference

31. 10. 2007

Konference 31. 10. 2007 - 2. 11. 2007: Karel Kramář (1860 - 1937)

Třídenní mezinárodní vědecká konference u příležitosti 70. výročí úmrtí Karla Kramáře s cílem zhodnotit jeho žitvot a dílo.

 

Konference se konala pod záštitou předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka.

Pořadatelé:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin
Masarykův ústav - Archiv akademie věd ČR, v. v. i.
Vysoká škola CEVRO Institut
Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy
Archiv hl. města Prahy

Organizátoři:
PhDr. Luboš Velek, Ph.D., velek.lubos@volny.cz
Mgr. Jan Bílek, bilek@mua.cas.cz

Dne 29. října 2007 byla zahájena třídenní mezinárodní vědecká konference Karel Kramář (1860 - 1937), kterou u příležitosti 70. výročí jeho úmrtí a s cílem zhodnotit jeho život a dílo pořádalo pod záštitou předsedy vlády České republiky pět odborných pracovišť v čele s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Massarykovým ústavem - Archivem akademie věd České republiky, v. v. i.

Kontaktní adresa: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, Gabčíkova 10, 180 00 Praha 8, www.mua.cas.cz.

e-mailemFacebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty