Dny otevřených dveří

23. 8. 2016

Benešova vila otevře své brány veřejnosti

O víkendu 27.–28. srpna 2016 Úřad vlády ČR zpřístupní veřejnosti vilu Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Prohlídky budou probíhat od 10 do 16 hodin.

 

Návštěvníky budou objektem a přilehlou zahradou provádět v organizovaných skupinkách historici. Délka prohlídky je přibližně 50 minut.

Pro velký zájem vám doporučujeme si čas prohlídky rezervovat na telefonním čísle 224 002 189 (po-pá: 9.00 – 15.00).

Další dny otevřených dveří v Benešově vile roce 2016:

24. – 25. září 2016
29. – 30. října 2016

Vila, která je od roku 1975 ve správě Úřadu vlády ČR a je jedinou mimopražskou rezidencí premiéra České republiky, prošla v posledních letech rozsáhlou obnovou. Ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře získala původní podobu z let, kdy ji obývali manželé Benešovi. Od roku 2009, kdy byla poprvé zpřístupněna veřejnosti, ji navštívilo více než dvacet pět tisíc zájemců.

Návštěvníci si mohou prohlédnout exteriér vily, jejíž fasáda se navrátila do původního barevného pojetí s typickými zelenými okenicemi. Zájemci o prohlídku uvidí také například oblíbené prezidentovo zákoutí v obytné hale, jídelnu a pracovnu s původním nábytkem a předměty, které vlastnili manželé Benešovi.

Součástí komentované prohlídky je také procházka původní zahradou, jež zůstala od 30. let 20. století téměř nezměněna, a o kterou pečovali sami manželé Benešovi. Trasa je zakončena u hrobky manželů Benešových s bronzovou replikou prezidentovy busty od sochaře Karla Dvořáka.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Další akce Úřadu vlády ČR pro veřejnost:

Den otevřených dveří ve Strakově akademii

28. září 2016

Den otevřených dveří v Kramářově vile

28. října 2016

Den otevřených dveří v Hrzánském paláci

17. listopadu 2016

Adresa
Dr. E. Beneše 201,
390 01 Sezimovo Ústí I.

Více informací o vile naleznete na našich stránkách http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dalsi-objekty/vila-v-sezimove-usti-55729/

Kontakt pro média na místě

Andrea Šlechtová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, tel: +420 725 736 268

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

e-mailemFacebook   twitter