Události

13. 10. 2010

Dekáda romské inkluze - 19. zasedání Mezinárodního řídícího výboru

Ve dnech 30. září a 1. října 2010 se uskutečnilo v rámci českého předsednictví 19. zasedání Mezinárodního řídícího výboru Dekády romské inkluze 2005-2015, nejvyššího rozhodovacího a koordinačního tělesa Dekády. Výbor se usnesl na společném závěrečném prohlášení, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad zhoršující se situaci Romů v Evropě.

 

Ve závěrečném společném prohlášení Výboru se uvádí, že sociální vyloučení a v některých případech porušování lidských práv staví většinu Romů do pozice nejchudších a nejzranitelnějších obyvatel našeho civilizačního okruhu. Výbor ve svém prohlášení vyzývá všechny Evropské státy, aby posílili základní poslání Dekády romské inkluze - zintensivnění kooperace a zajištění součinnosti mezi evropskými zeměmi.

Dále Výbor vyzval evropské státy k potvrzení své povinnosti v oblasti ochrany a realizace základních práv a upuštění od opatření a prohlášení, které diskriminují romské komunity. Česká republika, jako předsedající stát byla pověřena přizvat všechny evropské státy k přistoupení do mezinárodní iniciativy Dekády romské inkluze 2005-2015. Dále byla Česká republika, jako předsednická země, pověřena, aby toto prohlášení přednesla na konferenci k integraci Romů, která se bude konat 20. října 2010 ve Strasbourgu za účasti ministrů zahraničních věcí Rady Evropy.

Dalšími tématy 19. zasedání Mezinárodního řídícího výboru byly: cost benefits na inkluze romské inkluze, situace Romů v Evropě, Romové a média a vnitřní záležitosti Dekády romské inkluze. Zasedání mimo jiné odstartovalo potřebnou debatu o budoucnosti Dekády po roce 2015.

e-mailemFacebook   twitter