Významné dny

15. 6. 2010

Světový den uprchlíků

I letos si 20. června připomínáme Světový den uprchlíků, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 2000 jako výraz solidarity s Afrikou, kde byl tento den tradičně oslavován jako Den uprchlíků v Africe.

 

Mezinárodní den uprchlíkůNejdůležitějším pramenem mezinárodního uprchlického práva je Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků – tzv. Ženevská konvence (podepsána byla 28. července 1951 v Ženevě a v platnost vstoupila 22. dubna 1954).

"Uprchlíkem", je dle tohoto dokumentu "osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo odmítá vzhledem ke shora uvedeným obavám, ochranu své vlasti."

Mezinárodní den uprchlíkůŽenevská konvence zaručuje uprchlíkům soubor základních lidských práv, která by měla být přinejmenším stejná jako svobody, jichž užívají cizí státní příslušníci žijící legálně v dané zemi, a mnohdy by měla být rovna svobodám občanů dané země.

Jsou v ní vyjmenována práva uprchlíků, mj. svoboda vyznání a pohybu, právo na práci, vzdělání a přístup k cestovním dokladům, ale také se zdůrazňují závazky uprchlíka vůči hostitelské zemi. Jedno z klíčových ustanovení uvádí, že uprchlíci nesmějí být navraceni (tzv. refoulement) do zemí, kde se mohou obávat pronásledování.

Mezinárodní den uprchlíkůDne 31. ledna 1967 byl v New Yorku podepsán Protokol týkající se právního postavení uprchlíků, který odstranil územní a časová omezení, která Úmluva původně obsahovala a podle kterých mohli žádat o statut uprchlíka především Evropané zasažení událostmi, které nastaly před 1. lednem 1951. K Úmluvě nebo Protokolu dosud přistoupilo 144 států světa včetně České republiky. (Úmluva i Protokol byly publikovány ve formě sdělení ve Sbírce zákonů pod číslem 208/1993.)

UNHCR

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR

Mezinárodní den uprchlíkůNejvýznamnějším úřadem zřízeným na mezinárodní úrovni pro uprchlíky je Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR. Během své bezmála šedesátileté existence pomohlo UNHCR miliónům lidí, kteří museli nedobrovolně prchnout z domova a začít nový život.

Jejich počet postupně stále roste. Zatímco na počátku své činnosti pomáhalo UNHCR asi milionu osob v nouzi, dnes žije po celém světě na 40 milionů lidí, kteří museli kvůli konfliktu nebo pronásledování z domova utéct. Žijí v exilu jako uprchlíci, nebo bezpečné útočiště hledají doma, v jiném místě, než dříve pobývali. Mnozí z nich žijí mimo domov celé roky, někdy i desetiletí.

Mezinárodní den uprchlíkůPopulističtí politici a média v rozvinutých zemích sice často upozorňují na "záplavu" uprchlíků, ve skutečnosti je ale celkový počet žadatelů o azyl ve vyspělých zemích stabilní. Nejvyšší cenu naopak platí chudé hostitelské země, které si to mohou nejméně dovolit. Na 80% všech uprchlíků i vnitřně přesídlených osob totiž žije v rozvojových zemích. „Představa, že do bohatších zemí proudí záplava uprchlíků, je mýtus,“ říká Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Antonio Guterres.

Sami uprchlíci často stojí o to, aby se mohli co nejdříve vrátit domů. Pokud to bezpečnostní situace umožňuje, UNHCR je v tomto rozhodnutí podporuje. Není-li to ale možné, nabízí se integrace uprchlíků v zemi, která jim jako první poskytla azyl, případně přesídlení uprchlíků do třetí země. Mezi země, které se zapojují do přesídlovacího programu UNHCR, patří nově i Česká republika.

Mezinárodní den uprchlíkůPokud byste se uprchlíků zeptali, po čem nejvíce touží, většina by pochopitelně odpověděla, že po domově. Po možnosti vrátit se nebo možnosti vybudovat si nový domov v zemi, která jim poskytla útočiště. Jejich přáním je najít klid a bezpečí, mít možnost opět si vlastními silami zajistit živobytí, mít vidinu perspektivy pro sebe a své děti. Své budoucnosti čelí uprchlíci s odvahou a nadějí. Tematem letošního Světového dne uprchlíků proto zůstává: “Vzali mi domov, budoucnost mi ale nikdo vzít nemůže”.


Spot UHNCR k Mezinárodnímu dni uprchlíků v roce 2009.


Pro informace o uprchlících v České republice i ve světě i informace týkající se také letošního Světového dne uprchlíků sledujte průběžně stránky www.unhcr.cz/wrd.

Z hlediska kompetencí je problematika uprchlíků agendou, která náleží ministerstvu vnitra. Další praktické informace ohledně uprchlíků a azylu lze získat na http://www.mvcr.cz/clanek/azyl.aspx .

Postavení uprchlíků v České republice se věnuje v neposlední řadě i vládní zmocněnec pro lidská práva a také Výbor pro práva cizinců činný při Radě vlády pro lidská práva. Především usilují o zlepšení legislativy ve prospěch cizinců - včetně uprchlíků a usnadňování jejich života v naší zemi.

Členy Výboru pro práva cizinců jsou rovněž zástupci nevládních organizací zabývajících se problémy uprchlíků, a to například International Organization for Migration IOM  nebo Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU  a Poradna pro uprchlíky PPU.


V pátek 18. a v sobotu 19. června se na pražské Kampě odehraje již pátý ročník multikulturního happeningu RefuFest aneb PřijdeSvátek pořádaný Občanským sdružením Berkat.

Na dva dny se tak Kampa stane místem setkání lidí milujících pestrost světa a jeho kultur. Hlavním cílem akce je seznámit českou veřejnost s životem cizinců v ČR, jejich kulturou a tradicemi a zároveň umožnit těm, kteří k nám přišli hledat nový domov, aby se do procesu integrace sami  aktivně zapojili.


Veškeré fotografie uveřejněny s laskavým souhlasem UNHCR.

© Copyright UNHCR

e-mailemFacebook   twitter