Události

12. 2. 2010

Nominace na Mezinárodní dětskou cenu míru

Nizozemská organizace KidsRights vyhlásila Mezinárodní dětskou cenu míru pro rok 2010.

 

Nizozemská organizace KidsRights se sídlem v Amsterodamu je přesvědčená, že každé dítě má v sobě potenciál k realizaci svého talentu a snu. Protože část dětí je na začátku svého života znevýhodněná, pomáhá ohroženým a zranitelným dětem v různých regionech světa. Jde zejména o děti sexuálně vykořisťované, děti s aids, děti žijící pod hranicí chudoby a další skupiny dětí, kterým jsou tak upřena jejich základní práva a jejichž život se ani v nejmenším neodvíjí v jejich zájmu.

KidsRights od roku 2005 vyhlašuje a uděluje Mezinárodní dětskou cenu míru. Projekt byl zahájen Michailem Gorbačovovem v průběhu Summitu laureátů Nobelovy ceny míru. S realizací velmi prestižního projektu Mezinárodní dětské ceny míru roste pozornost věnovaná situaci obzvláště zranitelným skupinám dětí, kterým jsou upřena jejich základní práva a touto cestou může výrazně přispět ke změně respektu práv dětí na celém světě.

Každý rok skupina expertů složená ze členů Výboru pro práva dítěte OSN a dalších mezinárodních organizací zabývajících se právy dětí, vybírá ze všech nominovaných dětí z celého světa kandidáta na Mezinárodní dětskou cenu míru.

S cenou je spojená částka 100 000 Eur, které neobdrží dětský výherce, ale tato částka je určena na realizaci projektu, jehož cílem je reálná pomoc dětem v duchu poznání a úsilí výherce.
Výbor pro práva dítěte RVLP ČR se do nominačního procesu zapojil poprvé v roce 2009, kdy nominoval patnáctiletou Michaelu Červeňákovou, která se aktivně věnovala právům dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se zaměřením na šikanování těchto více zranitelných dětí.

Výhercem Mezinárodní dětské ceny míru v roce 2009 se stal 16 letý Baruani Eustache Ndume z Konga, který nyní žije v uprchlickém táboře v Tanzanii. Cenu převzal při slavnostním ceremoniálu 3. prosince 2009 z rukou nizozemského premiéra Jana Petera Balkenendeho.

KidsRights vyhlásila nyní Mezinárodní dětskou cenu míru pro rok 2010 a Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva v České republice vyhlásil dne 6.2. 2010 národní kolo pro nominace dětí. Obrací se zejména na MŠMT, MPSV, MZ a neziskový sektor se žádostí, aby této prestižní ceně věnovali vysokou pozornost a zaslali své nominace nejpozději do 15. března 2010.

Výbor pro práva dítěte si je vědom toho, že národní kolo nominací může významně přispět i ke kultivaci úcty, respektu a zájmu vůči všem dětem v české republice a tím vytvářet podmínku ke společenské změně v budoucnosti.

Obdobně, jako na mezinárodní úrovni, bude ministrem pro lidská práva jmenovaný výbor složený ze členů Výboru pro práva dítěte, kanceláře Veřejného ochránce práv a některých ministrů, který vyhodnotí nominované děti. Kandidát na Mezinárodní dětskou cenu míru musí být oznámen do konce března a současně předána celá dokumentace v anglickém překladu.

Ministr pro lidská práva ve spolupráci s Výborem pro práva dítěte připraví setkání se všemi dětmi, které byly nominovány do národního kola, a to u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

Stránky soutěže: The international Children´s Peace Prize.

e-mailemFacebook   twitter

Související zprávy