Významné dny

1. 6. 2011

Mezinárodní den dětí

V roce 1924 Liga národů přijala první tzv. ženevskou Deklaraci práv dětí, která poprvé zakotvila skutečnost, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. Rok poté se v Ženevě konala první Světová konference o blahu dětí, která vyhlásila 1. června Mezinárodním dnem dětí.

 

Na první červnový den připadly v roce 1925 hned dvě události: již zmíněná ženevská Světová konference o blahu dítěte, ale také skutečnost, že čínský konzul-generál v San Francisco shromáždil řadu čínských sirotků na oslavu festivalu dračích lodí, které v samém zárodku obsahovaly myšlenku priority péče o dětské blaho.

Mezinárodní den dětíHistorie Mezinárodního dne dětí má své kořeny již v roce 1920, kdy zakladatel Turecké republiky, Mustafa Kemal Atatürk, vyhlásil u příležitosti založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 také Dnem dětí. Atatürk miloval děti a jeho krédem byla myšlenka, že „Děti jsou nový začátek zítřka.“ Turecko dodnes slaví 23. dubna Den svrchovanosti a den dětí.

V České republice byl Mezinárodní den dětí slaven i v období první republiky; mimo jiné redakce Kwětů českých – časopisu založeného Josefem Kajetánem Tylem v roce 1834 - věnuje jedno číslo každoročně dítkám a adolescentům, později dětem u příležitosti MDD. V té době oslavy Mezinárodního dne dětí ve formě různých představení a her byly většinou organizovány a konány na půdě škol a jejich forma a rozsah závisel na vstřícnosti učitelů.

Oficiálně byl uznán 1. červen Mezinárodním dnem dětí v Československu v roce 1950, obdobně jako v dalších komunistických státech. V popředí oslav bylo právo dětí na život v míru, právo na péči o zdraví a harmonický vývoj v podmínkách svobody.

Mezinárodní den dětíDvacátému století se také přezdívá století dítěte a to zcela oprávněně; je to století přijetí řady významných právních dokumentů pro blaho dítěte, století světových dětských summitů konaných s cílem identifikovat problémy současného světa, které berou dětství řadě dětí v různých regionech světa.

Připomeňme si, že Úmluva o právech dítěte, která byla podepsána v New Yorku 30. září 1990 a ratifikována 7. ledna 1991 Federálním shromážděním ČSFR /ratifikace přešla na oba nástupnické státy ke dni jejich vzniku 1. ledna 1993/ poprvé definuje dítě jako každou lidskou bytost mladší 18 let. Definice věku dítěte je významná zejména v otázkách práva dítěte na ochranu.

V současném světě se aktuální stává zejména ochrana dětí násilím, které může mít různou podobu – organizované násilí (válečné konflikty), domácí násilí (tělesné, psychické a sexuální násilí, zanedbávání dětí), ale také před vykořisťováním dětskou prací, komerčním sexuálním zneužíváním apod. Podle Dětského fondu OSN UNICEF jsou takto ohrožené milióny dětí na celém světě.

Smutné je, že Mezinárodní den dětí má také připomenout, že největší tragédií na světě je přetrvávající nedostatek potravin, zdravotně nezávadné vody, lékařské péče a školního vzdělávání pro děti. UNICEF ČR má řadu projektů, kterými přispívá k jejich odstranění a zlepšení situace pro děti na celém světě.

Mezinárodní den dětíZorným úhlem tohoto pohledu se může zdát, že české děti jsou na tom dobře a proto oslavy Mezinárodního dne dětí jsou spíše radostnou přehlídkou her a zábavy. Nicméně je třeba si uvědomit, že zejména všechny formy násilí, nedostatek času rodičů, nedostatek úcty a respektu vůči dětem, naplňování jejich práv – zejména práva na informaci, práva svobodně vyjádřit svůj názor, postoj a spolupracovat na řešení věcí, které se jich bytostně dotýkají, jsou problémy, se kterými se české děti potýkají.

Ač se to může v porovnání s problémy dětí v jiných zemích jevit jako zcela banální a zanedbatelné, není tomu tak. Naše děti žijí zde, v těchto podmínkách a to, jak jim budou naplňované všechny základní potřeby a práva, bude rozhodovat o jejich blahu, kvalitě jejich života a kvalitě naší budoucnosti.

Organizace spojených národů vyhlásila u příležitosti výročí Deklarace práv dětí 20. listopad Světovým dnem dětí. Přesně vymezit rozdíl je obtížné, s jistou nadsázkou lze konstatovat, že Světový den dětí je dnem všech práv dětí a Mezinárodní den dětí je spíše vnímán jako oslava dětí a připomínka nutnosti podřídit běh věcí veřejných jejich blahu pro lepší budoucnost světa.

e-mailemFacebook   twitter

 

Související zprávy