Konference

8. 10. 2010

Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá dne 12. října 2010 v Lichtenštejnském paláci v Praze národní konferenci

 

Konference se koná pod záštitou RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády České republiky a předsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Spolupořadateli konference jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rada vysokých škol, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postiženíIniciátorem konference byla Odborná skupina pro vzdělávání, která působí při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Práce odborné skupiny je zaměřena mimo jiné také na přípravu systémových změn v přístupnosti terciárního vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením. Odborná skupina zpracovala Strategii systémového zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání studentům se zdravotním postižením v ČR, kterou Vládní výbor pro zdravotně postižené občany schválil na svém zasedání dne 27. května 2010.

Záměrem konference je zahájit cílený a systematický dialog mezi subjekty, které by se měly zásadním způsobem podílet na zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání osob se zdravotním postižením.

Klíčová témata konference:

  • Lidé se zdravotním postižením na vysoké škole - právo nebo dobročinnost?
  • Standard zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání lidem s postižením.
  • Finanční nástroje podpory vysokoškolské kvalifikace lidí s postižením.

Vstup na konferenci pouze pro předem zaregistrované účastníky s pozvánkou.

e-mailemFacebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy