Významné dny

25. 6. 2009

26. červen Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi

Motto "Ovládají drogy tvůj život? Jde o tvůj život. Jde o tvé blízké. Drogy tam nepatří". Letošním tématem je ilegální obchod s drogami.

 

Byla představena nová celoevropská iniciativa Evropská akce o drogách (leták v češtině v přílohách ke stažení). Více informací na stránkách www.drogy-info.cz . Představení se v Bruselu zúčastnil také ředitel sekce protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Od roku 2007 probíhá mezinárodní kampaň Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) namířená na zvýšení povědomí o drogové problematice a vlivu drog především na mladé lidi. Cílem je podněcovat lidi na celém světě ke společnému postupu proti zneužívání drog a obchodování s nimi. Mladé lidi vyzývá, aby na první místo postavili své zdraví a řekli drogám ne.

Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi v letošním roce provází další významné aktivity mezinárodních organizací a to:

Prohlášení OSN

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon u příležitosti mezinárodního dne proti drogám vyzývá členské státy OSN ke zlepšení strategií v oblasti prevence a zahrnutí léčby drogově závislých do národních programů péče o zdraví. Vyzval i k řádnému uplatňování Úmluvy OSN o nadnárodním organizovaném zločinu a Úmluvy OSN proti korupci. „Tyto nástroje mohou výrazně pomoci v oblasti prevence a kontroly zločinnosti související s drogami, která je vážným bezpečnostním rizikem v mnoha částech světa...“ Prohlášení naleznete v přílohách ke stažení, více informací na www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2009.html.

Drugs in focus s názvem Neurobiologický výzkum drog: etické a politické aspekty

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost zveřejnilo 19. číslo periodické publikace Drugs in focus s názvem Neurobiologický výzkum drog: etické a politické aspekty. více na www.drogy-info.cz  Byla vydána také stejnojmenná monografie (v angličtině) a tisková zpráva: http://www.emcdda.europa.eu/about/press/news-releases.

Vydání světové zprávy o drogách 2009

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zveřejnil dne 24. 6. 2009 ve Washingtonu D.C. Světovou zprávu o drogách 2009. Zpráva je přehledem světové drogové scény, mapuje hlavní výzvy a trendy drogových trhů. Obsahuje analýzy a nejnovější statistiky v oblasti produkce, obchodu i užívání drog. Zvláštní kapitoly jsou věnovány užívání drog mezi mladými lidmi a dopadům činnosti skupin drogového organizovaného zločinu. Více na www.drogy-info.cz.

e-mailemFacebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy