Sociální reforma

Stránka byla přesunuta do archivu
Stránka byla přesunuta do archivu

Jsme rodina s malým dítětem

Paní Nováková je s dvouletou Aničkou na rodičovské dovolené. Její zaměstnavatel jí nabízel poloviční úvazek, aby se do práce vrátila. Do konce roku 2011 by ale přišla o rodičovský příspěvek, kdyby posílala na tolik hodin Aničku do jeslí. Od roku 2012 ale může paní Nováková pracovat, jak budou ona a zaměstnavatel potřebovat, a o dávku nepřijde. Novákovi tak budou mít více tolik potřebných peněz a paní Nováková si v průběhu může změnit délku i výšku měsíční výplaty rodičovského příspěvku.

Jsme rodina s malým dítětem

Jsem vysokoškolská studentka

Jana studuje vysokou školu a při škole si přivydělávala výpomocí v kanceláři. Před pár dny o práci přišla, ale nově se nemusí s prosbou o peníze obrátit na své rodiče – dostane podporu v nezaměstnanosti od státu, protože v posledních dvou letech splnila podmínku dvanácti měsíců placení důchodového pojištění. Jana je moc ráda, že nepracovala na černo, jako jiní ve firmě kde působila, a jejím rodičům se moc uleví.

Jsem vysokoškolská studentka

Jsem invalidní

Radek měl jednou smůlu a od té doby je invalidní. Jelikož se také se svojí sestrou stará o starou maminku, dělá mu velké starosti běhání po úřadech a papírování kvůli dávkám. Měl nárok až na osm různých dávek, musel si o nich hledat informace, u každé se musel osobně dostavit, zvlášť o ni požádat a prokázat se potvrzeními. Peníze ale nutně potřebuje, musel se přemoci a pravidelně absolvovat tento kolotoč a pro maminku přitom zajistit pokaždé pomoc, které ho také něco stála.

Nyní ale Radek zajde jen na jedno místo – Úřad práce a vyplní jen maximálně dvě žádosti na dvě dávky. To ale neznamená, že o peníze přijde! Naopak je to pro něj méně namáhavé a ubyly mu starosti.

Jsem invalidní

Zneužívám sociální dávky

Jiří má tři děti, bere podporu v nezaměstnanosti a pracuje na černo jako pomocný dělník. Jeho manželka je zrovna na mateřské a čeká na každou korunu, kterou jí přinese její druh domů. Ten si ale každý den prodlužuje cestu domů přes hospodu a místní hernu, takže mnohdy rodině nepřinese vůbec nic a naopak družce ještě peníze od státu bere.

Uchazeč o zaměstnání může být povolán k docházce kontrole na CzechPoint, takže melouch načerno stíhat nebude. Může o dávky přijít. Jeho zaměstnavatel, pokud ho zaměstnává na černo, může dostat až desetimilionovou pokutu! Skončí-li Jiří do šesti měsíců bez vážného důvodu pracovní poměr, který mu zajistil úřad práce, může se do evidence nezaměstnaných přihlásit znovu až po šesti měsících a ztratí tak nárok na podporu. Pro takové jako je Jiří, bude tzv. sociální karta povinná. Oprávněný úředník bude mít tak přehled, za co Jiří utrácí a dávky mu může omezit na určité druhy zboží.

Zneužívám sociální dávky

Zaměstnavatel mi nevyplatil odstupné

V praxi se často stává, že zaměstnavatelé odstupné nevyplatí a tito lidé zůstávají bez peněz, protože po tuto dobu nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ivana (36 let) přišla o místo a zaměstnavatel jí z důvodu platební neschopnosti nevyplatil dvouměsíční odstupné. Nezůstane však bez peněz, úřad práce jí uhradí kompenzaci ve výši 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby určené počtem měsíců odstupného. Tuto částku bude vymáhat po zaměstnavateli. Stát tak kompenzuje uchazečům o zaměstnání nevyplacené odstupné, ale i odchodné či odbytné.

Zaměstnavatel mi nevyplatil odstupné

Mám zájem o rekvalifikaci

Pan Nezmar (57 let) pracoval dvanáct let jako řidič autobusu a přišel o práci z organizačních důvodů. Dostal odstupné ve výši tří měsíčních platů a o tu dobu mu byla odsunuta výplata podpory v nezaměstnanosti. Po šesti měsících se rozhodl pro rekvalifikaci. Sám si po dohodě s úřadem práce vybral kurz v hodnotě 11 900 korun. Po úspěšném absolvování kurzu bylo úřadem práce kurzovné uhrazeno rekvalifikačnímu zařízení. Díky této rekvalifikaci si pan Nezmar našel práci jako dopravní dispečer.

Mám zájem o rekvalifikaci

Naše dítě chodí za školu

Klement (11 let) opakovaně chodí za školu a jeho rodiče na to příliš nedbají. Dokonce jim byla pravomocně uložena sankce podle přestupkového zákona. Jeho matka pobírá rodičovský příspěvek z důvodu péče o jeho 1,5 ročního sourozence. Jaké bylo jejich překvapení, když jim úřad práce oznámil, že jim bude kvůli záškoláctví Klementa snížena výplata rodičovského příspěvku o částku 22 800 korun (ze 220 tisíc korun). Rodiče tak budou více motivováni dohlížet, jestli jejich děti řádně chodí do školy.

Naše dítě chodí za školu

Jsem svobodná matka

Dominika (27 let) je svobodná matka, která pečuje o syna Marka (2,5 roku). Dominika čerpá rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě (bez možnosti volby) a chce jej využít až do čtyř let věku Marka. Ten má možnost od tří let navštěvovat mateřskou školku. Od roku 2012 na tom bude Dominika lépe, pokud se přihlásí do nového systému rodičovského příspěvku, kde se již u dětí starších dvou let nezohledňuje, jestli navštěvují předškolní zařízení. Finančně se pro Dominiku z hlediska čerpání dávky nic nezmění, ale i při celodenní docházce Marka do mateřské školky Dominika o rodičovský příspěvek (na rozdíl od původní právní úpravy) nepřijde, a přitom může nastoupit na částečný pracovní úvazek.

Jsem svobodná maminka

Jsme mladí rodiče

Manželům Danielovým se narodila dcera Leona. Oba jsou zaměstnaní a tedy nemocensky pojištění. Martin je programátorem IT a vydělává 40 tisíc korun měsíčně. Má vyšší příjem než manželka Eliška, která pracuje v obchodě za 12 tisíc korun měsíčně. Manželé se rozhodli pro čerpání rodičovského příspěvku v nejvyšší možné výši. U obou rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte denní vyměřovací základ a v takovém případě se při stanovení výše rodičovského příspěvku vychází z toho vyššího. Výše denního vyměřovacího základu Martina jim dává možnost čerpání příspěvku až do maximální výše 11 500 korun, i když o rodičovský příspěvek žádala jeho manželka.

Jsme mladí rodiče

Co přináší sociální reforma?

  1. omezení zneužívání systému
  2. zvýšená kontrola a postihy
  3. větší motivace zaměstnavatelů k přijímání nových zaměstnanců
  4. větší motivace lidí k aktivnímu hledání práce
  5. úspora administrativních nákladů při vyplácení dávek
  6. zjednodušení systému sociální ochrany
  7. podpora rozšíření nabídky služeb péče o dítě
  8. slaďování rodinného a pracovního života rodičů

E-mailem