Sociální reforma

Stránka byla přesunuta do archivu
Stránka byla přesunuta do archivu

Petr Nečas, premiér:

Sociální reforma vede ke zjednodušení systému a posílení adresnosti vyplácení dávek. Chceme rozšířit nabídku veřejné služby převedením tohoto instrumentu na Úřad práce. Změny pracovního trhu budou více motivovat zaměstnavatele k nabírání nových zaměstnanců a nezaměstnané k aktivnějšímu hledání práce. (MF Dnes, 2. 9. 2011)

Petr Nečas, premiér

Vladimír Dlouhý, ekonom, člen NERV:

Nejlepší reakcí na to, co se děje kolem nás, je to, co já nazývám domácími ekonomickými úkoly. To znamená zavádění strukturálních reforem na pracovním trhu, v sociální oblasti, ve zdravotnictví, rozpočtové reformy... Jsou proti tomu stávky odborů, protestuje proti tomu opozice. Reformy se staly slovem, které už se nám ani nelíbí, ale přesto si musíme uvědomit, že musíme udělat všechno proto, abychom zvýšili konkurenceschopnost naší země a současně udrželi naše rozpočty a zadlužení pod kontrolou alespoň tak, jak je tomu nyní. (Parlamentnilisty.cz, 6. 12. 2011)

Vladimír Dlouhý, ekonom, člen NERV

Co přináší sociální reforma?

  1. omezení zneužívání systému
  2. zvýšená kontrola a postihy
  3. větší motivace zaměstnavatelů k přijímání nových zaměstnanců
  4. větší motivace lidí k aktivnímu hledání práce
  5. úspora administrativních nákladů při vyplácení dávek
  6. zjednodušení systému sociální ochrany
  7. podpora rozšíření nabídky služeb péče o dítě
  8. slaďování rodinného a pracovního života rodičů

E-mailem