Sociální reforma

Stránka byla přesunuta do archivu

Co přináší sociální reforma?

  1. omezení zneužívání systému
  2. zvýšená kontrola a postihy
  3. větší motivace zaměstnavatelů k přijímání nových zaměstnanců
  4. větší motivace lidí k aktivnímu hledání práce
  5. úspora administrativních nákladů při vyplácení dávek
  6. zjednodušení systému sociální ochrany
  7. podpora rozšíření nabídky služeb péče o dítě
  8. slaďování rodinného a pracovního života rodičů

E-mailem