Aktuálně pro školy

14. 1. 2011

Přednášky pro školy ve 2. pololetí školního roku 2010/2011

I pro druhé pololetí školního roku 2010/2011 připravilo Informační centrum vlády ČR cyklus přednášek zaměřených na fungování vlády a na činnost pracovních a poradních orgánů Vlády ČR.

 

Program přednášek naleznete na stránkách Informačního centra vlády ČR v sekci Pro školy.

Pro studenty středních škol a gymnázií a pro jejich vyučující jsou na webových stránkách ICV rovněž publikovány studijní materiály, které mohou především studenti, ale také vyučující společenskovědních předmětů, využít při výuce i při přípravě k maturitní zkoušce či přijímacím zkouškám na vysoké školy.

e-mailemFacebook   twitter

Související zprávy