Aktuálně pro školy

3. 1. 2011

Efektivní regulace užívání marihuany - Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí

Národní monitrovací středisko při Úřadu vlády ČR má na svém kontě další vydavatelský počin.

 

Koncem roku vydalo metodickou příručku "Efektivní regulace užívání marihuany - Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí". Publikace je určena lékařům, terapeutům a dalším pracovníkům v pomáhajících profesích,kteří se ve své praxi setkávají s uživateli konopných drog. Jejím účelem je zaplnit mezeru v odborné literatuře, která je v ČR věnována léčbě drogových závislostí - jedná se o první léčebnou metodiku určenou pro práci s uživateli konopných drog. Je to překlad z angličtiny - publikaci pod názvem Effective Weed Control původně vydala australská organizace Turning Point.

Plné znění publikace je ke stažení na národním drogovém informačním portálu: http://www.drogy-info.cz/index.php/info/press_centrum/efektivni_regulace_uzivani_marihuany
Na stránkách drogy-info.cz najdete také další informace o publikaci.


Publikace bude k zapůjčení v knihovně ÚV ČR a v knihovně ICV.

e-mailemFacebook   twitter