Reforma zdravotnictví

Stránka byla přesunuta do archivu

Petr Nečas, premiér:

Představa, že se do zdravotnictví pouze nasypou další peníze a ono začne fungovat, není reálná. Musí se provést reforma zdravotnictví, to je jediná cesta. (Tisková konference po mimořádném jednání tripartity, 26. 11. 2010)

Petr Nečas, premiér

Petr Nečas, premiér:

Lidé se dožívají stále vyššího věku, což je samo o sobě pozitivní. S tím nicméně souvisí také růst výdajů na zdravotnictví. Výdaje navíc rostou také s vědeckým pokrokem, který nabízí mnohem sofistikovanější, ale tím pádem i nákladnější léčbu. Musíme tedy modernizovat a zvýšit efektivnost zdravotnického systému, abychom tyto dodatečné náklady byli schopni financovat. Reforma zdravotnictví přitom bude spočívat na třech pilířích – reformě pojištění a pojišťoven, určení nároku pacienta a stabilizaci financování zdravotnictví. (Ekonom, 23. 12. 2010)

Petr Nečas, premiér:

Zvyšování spoluúčasti pacientů v českém zdravotnickém systému je nevyhnutelné, ale čemu se vyhnout můžeme, je vytvořit ze spoluúčasti bariéru dostupnosti zdravotní péče pro slabé a potřebné. (…) Již od roku 2002 dochází ke kontinuálnímu zvyšování spoluúčasti pacientů na zdravotní péči. Je tedy mýtem, že teprve zavedení zdravotnických poplatků odstartovalo nárůst plateb ze strany pacientů. Spoluúčast tady byla vždy, jen skrytá, a to formou plateb za léky. (Workshop NERV k financování zdravotnictví, 19. 7. 2011)

Leoš Heger, ministr zdravotnictví:

Jestli na reformě někdo vydělá, je to naopak pacient. Dostane víc práv a jeho léčebné možnosti se nijak nezmenší. (MF Dnes, 13. 7. 2011)

Leoš Heger, ministr zdravotnictví

Leoš Heger, ministr zdravotnictví:

Chceme udělat ve zdravotnictví pořádek a potlačit jevy, kterému kazí pověst: korupci, nadbytečnou síť, zbytečné, nepotřebné výkony, neracionální léčení. To všechno přispívá k pověsti, že zdravotnictví je černá díra na peníze. (MF Dnes, 25. 6. 2011)

Leoš Heger, ministr zdravotnictví:

Cílem reformy je větší komfort pro pacienty, jasnější vymezení jejich práv a nároků. Zároveň chceme, aby české zdravotnictví bylo transparentnější. Jen odstraněním šedé ekonomiky získáme víc finančních prostředků a jen tak budeme mít právo a legitimitu zvyšovat spoluúčast pacientů. Proto je velmi dobré, že náš protikorupční program je na světě a již se realizuje. (20. 4. 2011)

Leoš Heger, ministr zdravotnictví:

Systém zdravotnictví se začíná ozdravovat. Stále musíme počítat s tím, že výsledná bilance bude negativní, že i tak budeme v menším minusu. Minule nám scházelo asi deset miliard korun, letos jsme na polovině a to ještě neplatí všechna naše opatření. (Tisková konference 3. 11. 2011)

Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERV:

Při zavádění nových léčivých přípravků, klinických postupů i technologií je třeba je poměřovat vůči nákladům. Není třeba to zavést pozítří, ale je nutné s tím začít. (Workshop NERV k financování zdravotnictví, 19. 7. 2011)

Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERV

Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERV:

Pro tuto chvíli vzhledem k fiskální konsolidaci jsou nejdůležitější opatření, která by měla přinést úsporný efekt, vytvořit finanční prostor pro udržení objemu péče cestou snížení přímých nákladů, nikoliv mzdových a materiálových. Jinými slovy jsou to zmíněné pozitivní lékové seznamy, kategorizace prostředků, elektronické aukce a řada opatření transparence, které by měly vytvořit tlak na zvýšenou hospodárnost. (Tisková konference NERV, 18. 8. 2011)

Jiří Rusnok, ekonom, člen NERV:

Bez seriózní regulace toto odvětví nelze ve veřejné sféře udržet funkční, udržet ho prostě financovatelné. Všude na světě tyto regulace probíhají, všude na světě existují jakési limity standardů. Standardem bude v podstatě vše, co je dnes normálně dosažitelné a jenom to nové, co bude přibývat jako nějaká jaksi, řekněme luxusnější forma léčby, bude postupně zařazováno do těch nadstandardů, což logiku podle mě má. Je třeba tyto věci nějakým způsobem aplikovat a zkoušet. (Otázky Václava Moravce, 22. 5. 2011)

Jiří Rusnok, ekonom, člen NERVu

Co přinese tato reforma?

  1. lepší informovanost pacienta a právo zákrok přijmout či odmítnout
  2. nárok na podrobnou informaci o prováděném výkonu, jeho důsledcích a následcích
  3. větší jistotu pacienta o správnosti diagnózy či poskytnuté péče a prevence chyb
  4. možnost pacienta účinněji si stěžovat
  5. v případě čerpání nadstandardní péče úhradu pojišťovny do výše hrazeného standardu 
  6. povinnost zdravotních pojišťoven zajistit místní a časově dostupnou péči
  7. právo na přítomnost osob blízkých nebo určených pacientem při poskytování zdravotnických služeb
  8. regulační poplatek za jeden den hospitalizace 100 korun
  9. zrušení platby za položku na receptu; 30 korun za celý recept
  10. stanovení dojezdové doby záchranek, která nepřesáhne 20 minut v 95 procentech výjezdů

E-mailem