Reforma zdravotnictví

Stránka byla přesunuta do archivu

Zákony

Zákon o zdravotních službách

Rozšiřuje práva pacientů ohledně svobodné volby zdravotnického zařízení, zákroku nebo např. lékařského postupu.
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb11372&cd=76&typ=r

Zákon o specifických zdravotních službách

Řeší problematiku eticky složitých oblastí medicíny, modernizuje legislativu a klade důraz na důstojnost pacienta a jasně vymezené povinnosti poskytovatele.
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb11373&cd=76&typ=r

Zákon o zdravotnické záchranné službě

Nastavuje jasná pravidla fungování, zajišťuje srovnatelnou úroveň ve všech krajích a řeší práva záchranářů.
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb11374&cd=76&typ=r


Dokumenty

Průvodce reformou zdravotnictví

Portál ministerstva zdravotnictví představuje základní principy a nejčastější dotazy k jednotlivým tématům.
http://zdravotnickareforma.cz  

Reforma zdravotnictví na stránkách MZd

Odkaz na dokumenty spojené se zdravotnickou reformou na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/reforma-zdravotnictvi-navrhy-zakonu_2428_11.html

Shrnutí k zásadním zákonům

Souhrn zásadních změn na stránkách Úřadu vlády ČR.
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zdravotnicka-reforma-pacient-bude-mit-svobodnejsi-volbu-pri-vyberu-zdravotnickych-sluzeb-87137/

Závěry pracovní skupiny NERV k oblasti zdravotnictví

Tisková zpráva, audio záznam, fotogalerie a prezentace závěrů.
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-zdravotnictvi-pomuze-odbornost--ne-populismus-86029/

Výdaje domácností na zdraví a regulační poplatky

Studie o průměrných výdajích domácností na zdraví a regulační poplatky na základě dat ČSÚ.
http://www.leosheger.cz/news/vydaje-domacnosti-na-zdravi-a-regulacni-poplatky1/

Sociální dopady zvýšení poplatku za hospitalizaci

Výsledky analýzy Ministerstva zdravotnictví ČR na základě Statistiky rodinných účtů.
http://www.leosheger.cz/news/socialni-dopady-zvyseni-poplatku-za-hospitalizaci1/

Konference Nezapomnělo se v reformě na zdraví lidí?

Prezentace z konference pořádané dne 12. října 2011 Českým zdravotnickým fórem.
http://www.czf.cz/news/54

Konference PULS 2011 – Zrychlí reforma tep českého zdravotnictví?

Prezentace z konference konané ve dnech 13. až 14. září 2011 Národním referenčním centrem.
http://www.nrc.cz/cs/puls-2011-zrychli-reforma-tep-ceskeho-zdravotnictvi

Co přinese tato reforma?

  1. lepší informovanost pacienta a právo zákrok přijmout či odmítnout
  2. nárok na podrobnou informaci o prováděném výkonu, jeho důsledcích a následcích
  3. větší jistotu pacienta o správnosti diagnózy či poskytnuté péče a prevence chyb
  4. možnost pacienta účinněji si stěžovat
  5. v případě čerpání nadstandardní péče úhradu pojišťovny do výše hrazeného standardu 
  6. povinnost zdravotních pojišťoven zajistit místní a časově dostupnou péči
  7. právo na přítomnost osob blízkých nebo určených pacientem při poskytování zdravotnických služeb
  8. regulační poplatek za jeden den hospitalizace 100 korun
  9. zrušení platby za položku na receptu; 30 korun za celý recept
  10. stanovení dojezdové doby záchranek, která nepřesáhne 20 minut v 95 procentech výjezdů

E-mailem