Protikorupční opatření

Stránka byla přesunuta do archivu
Stránka byla přesunuta do archivu

Petr Nečas, premiér:

Nic tak nerozleptává důvěru občanů ve fungování demokratického systému a právního řádu jako korupce. Nic tak nenarušuje volný trh a fungování tržních mechanismů jako korupce. Nic tak nenarušuje alokaci veřejných zdrojů jako právě korupce. (Fórum Zlatá Koruna, 14. 6. 2011)

Petr Nečas, premiér

Petr Nečas, premiér:

Nepovažuji boj s korupcí pouze za téma aktuálně populární a medializované, ale za skutečnou prioritu. Pokud totiž přijmeme tezi, že má vláda podporovat hospodářský a společenský rozvoj, pak je eliminace korupce nutnou podmínkou. (Fórum Zlatá Koruna, 14. 6. 2011)

Karolína Peake, vicepremiérka:

Korupci není možné zcela vymýtit, je ale možné změnit prostředí tak, aby se jí dařilo hůře. Korupce je problémem všech států a politických systémů. Státy a hlavně politici a vlády se ale dělí na ty, které se rozhodly s korupcí bojovat a na ty, které nebojují. (Fórum Zlatá koruna, 12. 12. 2011)

Karolína Peake, vicepremiérka

Karolína Peake, vicepremiérka:

Chceme-li v době krize eurozóny, v době možných sociálních nepokojů, uhájit demokracii a lidskou svobodu, pak je nutné lidem vrátit důvěru v systém i důvěru v demokratické instituce a principy. Vláda práva a spravedlnosti, rovnost před zákonem a svoboda. To jsou hodnoty, které musíme neustále obhajovat a prosazovat. Korupce je ohrožuje. (Fórum Zlatá koruna, 12. 12. 2011)

Pavel Kohout, člen NERV, ekonom:

Jde třeba o omezení kvalifikačních kritérií pro veřejné soutěže, což je zapracováno do nového zákona o veřejných zakázkách. To je hodně důležité, protože konstrukce kvalifikačních kritérií byla hlavním nástrojem, jak přihrávat zakázky kmotrům. (Rozhovor pro časopis PROFIT, 11. 4. 2011)

Pavel Kohout, člen NERVu, ekonom

Pavel Kohout, člen NERV, ekonom:

Důležité je zabezpečit nebo vytvořit prostředí, aby korupce vůbec nevznikala.(Rozhovor pro časopis PROFIT, 11. 4. 2011)

Pavel Kohout, člen NERV, ekonom:

Kromě omezení množství zakázek je tím nejvýznamnějším opatřením nová nebo lepší organizace veřejných zakázek. (Rozhovor pro časopis PROFIT, 11. 4. 2011)

Co přinesou opatření?

  1. zmenšení prostoru pro korupci
  2. průhlednější veřejné zakázky
  3. přísnější tresty za korupci
  4. lepší ochrana oznamovatelů korupce
  5. zpřísnění pravidel pro nakládání s veřejným majetkem
  6. účinnější vyšetřování korupce

E-mailem