Protikorupční opatření

Stránka byla přesunuta do archivu
Stránka byla přesunuta do archivu

Zákony

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb12055

Dokumenty

Boj s korupcí

Odkaz na Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí.
http://www.korupce.cz/

Strategie vlády v boji proti korupci

Aktuální a původní znění Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, včetně jejích aktualizací a anglických verzí a zpráv o plnění.
http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-strategie-vlady/protikorupcni-strategie-104809/

NERV k boji s korupcí

Sborník textů pracovní skupiny pro boj proti korupci Národní ekonomické rady vlády – poradního orgánu vlády složeného z nezávislých expertů.
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/nerv-boj-proti-korupci--84722/

Aktivity v boji proti korupci

Informace o boji s korupcí včetně protikorupčního manuálu pro občany, odkazu na protikorupční linku a dalších dokumentů.
http://www.mvcr.cz/boj-proti-korupci.aspx

Veřejné zakázky: Transparentní novela zákona

Přehledný souhrn zásadních legislativních změn v oblasti zadávání veřejných zakázek.
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=391bd665-f91c-4e4f-b9cc-be2f0d8819cd (pdf, 1,37 MB)

Jaká instituce v ČR má rozklikávací rozpočet?

Rozklikávací rozpočet na rok 2011 na stránkách Ministerstva financí ČR a na rok 2012 na stránkách Hlavního města Prahy.
MF http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_rozpocet_kap312.html
Praha http://rozpocet.praha.eu/

Přínosy novely zákona o veřejných zakázkách

Shrnutí hlavních změn snižujících prostor pro korupci v ČR.
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/karolina-peake/aktualne/zakon-o-verejnych-zakazkach-zvysi-ferovost-soutezi--88846/

Smart Administration

Stránky Ministerstva vnitra ČR informující o stavu zavádění, s odkazy na legislativu a další dokumenty ke strategii.
http://www.smartadministration.cz/

Transparency International

Stránky české pobočky Transparency – nevládní neziskové organizace, která mapuje stav korupce.
http://www.transparency.cz/

Co přinesou opatření?

  1. zmenšení prostoru pro korupci
  2. průhlednější veřejné zakázky
  3. přísnější tresty za korupci
  4. lepší ochrana oznamovatelů korupce
  5. zpřísnění pravidel pro nakládání s veřejným majetkem
  6. účinnější vyšetřování korupce

E-mailem