Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

21. 11. 2022 12:34

Jednání RVKPP dne 22. listopadu 2022

Avízo a program jednání.

Termín fyzického jednání  Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP) byl dle rozhodnutí předsedy RVKPP a předsedy vlády ČR, prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL. M., stanoven na úterý 22. listopadu 2022.

Program jednání:

 1. Kontrola plnění úkolů z předchozího jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí
 2. Úhrada za poskytování sociálních služeb
 3. Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022
 4. Návrh na prodloužení platnosti certifikátů odborné způsobilosti adiktologických služeb
 5. Zpráva Generálního ředitelství cel k problematice CBD produktů vhodných ke kouření
 6. Materiály pro informaci           
  1. Informace k Akčnímu plánu politiky v oblasti závislostí 2022–2025 (ústní informace na jednání Rady)           
  2. Informace ke kratomu v České republice
 7. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter