Významné dny

9. 3. 2017 12:44

Sídlo české vlády zobrazuje speciální poštovní známka. Dnes byla představena na Úřadu vlády ČR

V sídle Úřadu vlády ČR se uskutečnilo ve čtvrtek 9. března 2017 představení známky České pošty k 120. výročí otevření Strakovy akademie. Známku slavnostně představili vedoucí Úřadu vlády Pavel Dvořák a ředitel sekce mezinárodních a vnitrostátních vztahů České pošty Ondřej Veselský.

Příležitostná poštovní známka s motivem budovy Strakovy akademie byla vytvořena výtvarnicí Marinou Richterovou a zájemci si ji mohou zakoupit na všech filatelistických přepážkách a vybraných pobočkách České pošty. Spolu se známkou vydala Česká pošta také obálku prvního dne, na které je zobrazen jednací sál Úřadu vlády ČR. Známka má nominální hodnotu 24 korun a vychází v počtu 500 tisíc kusů.

„Jsem velice hrdý na to, že se na poštovní známce objevila právě Strakova akademie. Tato budova a celé místo, kde se její areál rozkládá, sehrávaly a sehrávají zásadní úlohu českých dějin. Genius loci tohoto místa si zaslouží, abychom se o něj podělili, a proto bych veřejnost rád pozval na den otevřených dveří, který k této významné příležitosti pořádáme již tuto sobotu 11. března 2017,“ uvedl Pavel Dvořák, vedoucí Úřadu vlády ČR.

Úřad vlády při této příležitosti pořádá v sobotu 11. března 2017 den otevřených dveří, kde si budou moci návštěvníci známku prohlédnout a ve speciálním stánku České pošty bude možné si známku také zakoupit a získat na ni razítko.

Každá budova, která má svou staletou historii, si zaslouží svou pozornost a často i obdiv. Jsem proto rád, že Česká pošta připomíná právě vydanou známkou tuto významnou kulturní památku,“ uvedl Ondřej Veselský, ředitel sekce mezinárodních a vnitrostátních vztahů České pošty.

Známka zobrazuje pohled na budovu Strakovy akademie z její zahrady, která je chráněna jako památka UNESCO a zároveň je spolu s budovou chráněna jako kulturní památka České republiky. Strakova akademie je novobarokní stavba umístěná na levém břehu Vltavy pod Letenskou plání. Vystavěna byla v letech 1893–1896 a slavnostně otevřena 21. března 1897. Původně sloužila jako vzdělávací ústav pro nemajetné šlechtické syny. K vládním účelům byla Strakova akademie využita poprvé za okupace, definitivně pak v roce 1945. Historie budovy ale sahá až do roku 1710, kdy císařský tajný rada hrabě Jan Petr Straka, pán z Nedabylic a Libčan, svou závětí ustanovil zřízení akademie. Nyní je hlavním sídlem Úřadu vlády ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy