Konference

13. 6. 2018 13:38

Mezinárodní konference k 50. výročí pražského jara 1968

Vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin zahájil ve středu 13. června 2018 mezinárodní konferenci The Prague Spring 50 Years After.
Vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin zahájil ve středu 13. června 2018 mezinárodní konferenci The Prague Spring 50 Years After.
Vedoucí Úřadu vlády České republiky Radek Augustin zahájil ve středu 13. června 2018 mezinárodní konferenci The Prague Spring 50 Years After. Třídenní konference, kterou pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR společně s Úřadem vlády ČR v pražském Lichtenštejnském paláci, se účastní na 130 renomovaných historiků z celkem 11 zemí.

Hlavním tématem přednášek a společné diskuze jsou události pražského jara 1968 a také další krize v zemích sovětského bloku (1953, 1956, 1980) v kontextu mezinárodním i domácím. Badatelé se v příspěvcích věnují také velkým sociálním hnutím roku 1968 na západě i východě anebo mezinárodním souvislostem sovětských intervencí ve „spojeneckých zemích“. Zkoumají také relevanci a eventuální druhý život konceptů a představ roku 1968 a dalších krizových let pro skutečnou transformaci po roce 1989.

„Konference za účasti renomovaných badatelů z jedenácti zemí je dobrým příspěvkem k přiblížení významu pražského jara 1968 nejen pro Čechy a Slováky, ale i v širším mezinárodním kontextu jako příklad krizí v sovětském bloku. Šedesátá léta v Československu vyvrcholila v roce 1968 velkou občanskou aktivitou a podporou demokratizačního procesu. Padesát let je již dostatečný historický odstup pro objektivní zkoumání tohoto reformního procesu včetně jeho násilného potlačení okupací Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy,“ uvedl vedoucí Úřadu vlády ČR Radek Augustin.

Na konferenci jsou zastoupeny významné české i zahraniční instituce, vysoké školy a odborné organizace.  Partnery této akce jsou European Network Remembrance and Solidarity, Ústav pro studium totalitních režimů, Bundesstiftung Aufarbeitung, Český rozhlas, Akademie věd ČR, Polský institut v Praze a Ústav pamäti národa.

Konference je součástí akcí k připomínce historických jubileí roku 2018, konkrétně 50 let od pražského jara 1968. Úřad vlády ČR se aktivně zapojuje do oslav v roce 2018, kdy si připomínáme výročí 100 let od založení Československa a další tzv. osmičkové roky. Informace o všech aktivitách naleznete na webových stránkách http://www.vlada.cz/aktivity-uradu-vlady-k-jubilejnimu-roku-2018-165143/.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie