Důchodová reforma

Stránka byla přesunuta do archivu

Petr Nečas, premiér:

Každý, kdo se orientuje v problematice důchodových systémů, ví, že v drtivé většině vyspělých zemí je standardní součástí důchodového systému tzv. fondový systém, v drtivé většině z nich spravovaný na základě partnerství státu a soukromých společností privátním sektorem. (PSP, 26. 4. 2011)

Petr Nečas, premiér

Petr Nečas, premiér:

Bylo by proto velmi neodpovědné tvářit se, že se nic neděje. Má-li být seniorům v budoucnosti zajištěno důstojné stáří, nemůžeme si populisticky nalhávat, že to půjde bez systémových změn a zcela bezbolestně. Bez důchodové reformy lze kolapsu výplaty penzí předejít pouze razantním zvýšením věku odchodu do důchodu, výrazným zvýšením sociálních odvodů (které u nás patří k největším v Evropě) nebo dramatickým snížením důchodů na hranici chudoby. Tomu chceme předejít. (MfD, 9. 3. 2011)

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD:

Důchodový systém dobře chrání před chudobou v důchodovém věku, není však příliš diverzifikovaný. Zavedení nového dobrovolného příspěvkově definovaného pilíře („druhého pilíře“) je krok správným směrem, který je třeba dobře komunikovat a doplnit regulatorními opatřeními tak, aby veřejnost mohla přijímat informovaná rozhodnutí. Konkrétně by bylo vhodné zvážit zřízení centralizovaného zúčtovacího místa tak, aby byly udrženy nízké správní náklady a přednastavenou alternativou by měla být výplata formou anuit a investiční strategie životního cyklu. (OECD: Ekonomický přehled České republiky, listopad 2011 – http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Hospodarsky-prehled-CR---Shrnuti.pdf pdf, 1 100 kB)

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - OECD

Jan Švejnar, ekonom, člen NERV:

Příliš prudká demografická vlna způsobí, že bude v penzi příliš mnoho lidí. Ti, kteří budou pracovat, nebudou moci tyto důchodce zajistit. Může ale nastat i situace, kdy země bude procházet nějakým otřesem, ať už to bude přírodní katastrofa nebo nějaká politická krize. Vláda pak nemusí být schopna zajistit ze svých okamžitých zdrojů zabezpečení seniorů. Proto je dobré průběžný pilíř doplnit o fondy, které mohou investovat do celého světa. Pak důchodový systém dává větší míru jistoty, než když se spoléhá jen na okamžitou výrobu v jedné malé ekonomice, jako je Česká republika. (Profit, 22. 2. 2011)

Jan Švejnar

Jan Švejnar, ekonom, člen NERV:

Jedním z málo zmiňovaných problémů je i to, že se prodlužuje délka života. Nynější parametry důchodových systémů u nás i v zahraničí proto nejsou udržitelné. Musíme se připravit na to, že lidé budou odcházet do důchodu v pozdějším věku, než jak jsou zvyklí dnes. (Profit, 22. 2. 2011)

Jan Švejnar, ekonom, člen NERV:

Když se zakládaly penzijní systémy, ať už to byl Bismarck ke konci 19. století nebo v Americe ve 30. letech minulého století, tak průměrná délka života byla o rok delší než věk odchodu do důchodu. Takže lidé se v průměru zajišťovali na rok. Dnes je zajišťujeme na 30 let. (Profit, 22. 2. 2011)

Čeho chceme dosáhnout?

  1. do 30 let získá minimálně 50 procent občanů dodatečný důchod
  2. dodatečný důchod dosáhne alespoň jedné čtvrtiny až jedné třetiny státního důchodu
  3. kombinace státního a dodatečného důchodu zajistí přiměřený měsíční příjem bez kolapsu státních financí
  4. zajištěním příjmů z více zdrojů se vyhneme podstatně nižším příjmům seniorů v budoucnu
  5. státní výdaje na penze budou udrženy pod 10 procent HDP. V opačném případě bychom se v dlouhodobém horizontu dostali až na 12 procent HDP

E-mailem