Daňová reforma

Stránka byla přesunuta do archivu

Petr Nečas, premiér:

Daňová reforma má tři základní pilíře: reformu instituce, procesu a reformu legislativy. A reforma procesu je svým způsobem dokončena, to je nový daňový řád, reforma instituce je sdružení správy přímých odvodů do jednoho inkasního místa a reforma legislativy je reforma příslušných zákonů. (Tisková konference po jednání vlády, 10. 8. 2011)

Petr Nečas, premiér

Petr Nečas, premiér:

Vytvoření jednoho inkasního místa umožní platby daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění tak, aby nemusely daňové subjekty komunikovat zvlášť s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Dojde zároveň ke zjednodušení formy komunikace; podání se bude činit na společném formuláři a placení bude probíhat jednou platbou na společný osobní daňový účet. (Tisková konference po jednání vlády, 24. 8. 2011)

Petr Nečas, premiér:

Daňová reforma přináší několik zásadních prvků. Ruší desítky výjimek, snižuje vedlejší náklady práce, výpočet daní bude spravedlivější a jejich správa bude bližší lidem. Částečně přesunuje těžiště od zdanění práce ke zdanění spotřeby. Reálně tím pomůže celé ekonomice. Vysoké zdanění práce má na první pohled špatně viditelné, ale velmi škodlivé dopady na všechny. Zdanění spotřeby způsobuje nejméně negativních vedlejších efektů. Odstraníme různé v minulosti vylobbované výjimky, které nemají žádné reálné opodstatnění. Celý systém zjednodušíme. Cílovým stavem je jedno inkasní místo, jedna platba, jedna kontrola, jeden formulář, při zachování jedné daňové sazby. (MF DNES, 2. 9. 2011)

Miroslav Kalousek, ministr financí:

Naším hlavním cílem je snížit administrativní náklady daňových poplatníků a státu. To může přinést pouze jednoduchý a přehledný daňový systém, který bude dlouhodobě stabilní bez neustálých změn, kromě toho chceme dosáhnout rovných podmínek. Není možné, aby nesystémové výhody byly dotovány přes daňový systém těmi poplatníky, kteří tyto výhody nemohou využívat. Navíc relativně nízká sazba daně z příjmů (19 procent) je udržitelná pouze při odstranění nákladných a nesystémových výjimek. (Tisková konference k představení III: pilíře reformy přímých daní, 18. 3. 2011)

Miroslav Kalousek, ministr financí

Jan Procházka, ekonom, člen NERV:

S daňovou reformou více méně souhlasím. Jakožto ekonom jsem přesvědčen, že v některých oblastech mohla být mnohem tvrdší, jakožto realista a člověk znalý poměrů v ČR tuším, že některé oblasti jsou v ČR nepřekonatelné tabu – například stravenky. (Měšec.cz, 30. 3. 2011)

Jan Procházka, ekonom, člen NERV

Jan Procházka, ekonom, člen NERV:

Navržená daňová reforma hodně kopíruje naše návrhy. Sjednocení DPH a potom třeba zrušení daně z dividend a některé další věci, které jsme opravdu prosazovali, a myslíme si, že pomohou české konkurenceschopnosti. (Tisková konference NERV, 18. 8. 2011)

Co přinese daňová reforma?

  1. přesunutí těžiště od zdanění práce ke zdanění spotřeby
  2. snížení vedlejších nákladů práce
  3. sjednocení základu daně i veřejných pojistných a zjednodušení celého systému
  4. sjednocení správy daní a veřejných pojistných
  5. zrušení desítky daňových výjimek
  6. snížení schodku veřejných rozpočtů

E-mailem